110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?Tu redzi arhīvu par Antikrists

Lai gaisma spīd mums nabagiem [547]

Ak Dievs, tavs vārds tik svēts, tik gards Pie ļaudīm aizmirsts tapa
Caur kūtribu; caur viltību Tas noslēpts bij kā kapā.
Neticiba un blēdība Bij jāredz visās vietās,
Bet Dievs nu pats ceļ gaišumā It lielas dārgas lietas.

Lasīt tālāk »Atklāsmes grāmatas simbolika

Daudzus Atklāsmes grāmata mulsina, jo pastāv uzskats, ka visa Bībele ir jāsaprot burtiski, pat tās daļas, kuras nepārprotami runā simbolos. Skaidrojot simbolu valodu burtiski, rodas pārpratumi.

Atklāsmes grāmatas simbolika
Atklāsmes grāmatas vīzijās sastopama pārsteidzoša simbolika – pat attēlojot Jēzu kā jēru ar septiņiem ragiem un septiņām acīm!

Lasīt tālāk »


Laiks pirms laiku beigām

Tikpat maldinošs un aplams kā postmillenārisms ir arī klasiskā pentakostālisma uzskats par to, ka Kristus atnāks un nodibinās Tūkstošgadu valstību tad, kad grēcīgā civilizācija savos centienos cietīs pilnīgu neveiksmi un būs dziļā krīzes stāvoklī (premillenārisms).

Laiks pirms laiku beigām

Lasīt tālāk »


Kristus un antikrists

Daudzi aizstāj Rakstus ar Baznīcu, it īpaši – ar baznīcu koncilu, sinožu, pāvestu utt. lēmumiem. Tomēr, saskaņā Svētajiem Rakstiem, kristīgajai Baznīcai nav nekādas autoritātes mācīt citas mācības, nekā tās, kuras viņas dievišķais Kungs Jēzus Kristus ir izklāstījis savu praviešu un apustuļu darbos. [Mt.23:8-10; Mt.28:20; Jņ.17:20; Ef.2:20; 1.Pēt.1:10-12] Tādējādi Baznīca nevar tikt uzskatīta par ticības tiesnesi, bet, saskaņā ar tās Kunga gribu, tai līdz pat laiku beigām ir jāfunkcionē vienīgi kā Dieva vārda vēstnesim un sludinātājam. [Jņ.8:31-32]

Kristus un antikrists

Lasīt tālāk »