151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?Tu redzi arhīvu par antikrista baznīca

Vārdi, kas bez jēgas

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? Es esmu runājis, bet man nebija pareizas izpratnes par lietām: tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. [Īj.42:3]

Vārdi, kas bez jēgas

Lasīt tālāk »Ierobežo sieviešu kalpošanu

Vatikāns sācis pārbaudi Romas katoļu progresīvo sieviešu vidū. Tās ir dažādu ordeņu māsas, kas darbojas baznīcas un sabiedriskajā jomā, it īpaši Amerikā.

Lasīt tālāk »


Apustuļa Pāvila kaps

Vatikānā noslēdzies gads, kas it kā bijis veltīts apustulim Pāvilam. Šajā sakarā Vatikāna arheologi nākuši klajā ar arheoloģisko pētījumu rezultātiem, kurus tie esot ieguvuši izmantojot zinātniskās metodes. Pētniekiem gan neesot izdevies tieši konstatēt Pāvila nāves brīdi, bet droši esot zināms, ka viņš miris mocekļa nāvē pirmā gadsimtā 60. gadu vidū.

Lasīt tālāk »


Kristīgās baznīcas raksturīgākās iezīmes

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, tieši tādēļ, ka kristīgā Baznīca ir visu patiesi ticīgo kopiena, tai ir raksturīgas vairākas nepārprotamas iezīmes.

Kristīgās baznīcas raksturīgākās iezīmes

Lasīt tālāk »


Cīniņš par svētvietu

Dramatisks stāvoklis izveidojies ap Kristus kapa baznīcu Jeruzalemē, kuras glābšanu no iespējamas sabrukšanas kavē nesaskaņas sešu dažādu konfesiju starpā, kas pretendē uz šīs vēsturiskās vietas īpašumtiesībām.

Lasīt tālāk »