305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?Tu redzi arhīvu par antikrista baznīca

Kristus vietā

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā. (2.Moz.20:7)

Kristus vietā

Lasīt tālāk »Netaisnība valda zemes virsū

“Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.” [1.Moz.11:6-7]

Netaisnība valda zemes virsū

Lasīt tālāk »


Parunāsimies?

Vai tu tiešām gribi iznīcināt Manu tiesu, Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns? …Tad grezno sevi taču ar cildenumu un diženumu un tērpies greznumā un godībā! …Uzlūko katru pārgalvi, kas ir iedomīgs, un pazemo viņu un satriec bezdievīgos tur, kur tie stāv! (Īj 40:8, 10,12)

Parunāsimies

Lasīt tālāk »


Ar Jēzu? un pret mums?

Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa. (Mt. 12:30)

Ar Jēzu? un pret mums?

Lasīt tālāk »


Uz Liberālu “baznīcu” !

Pasaulē, it īpaši zemēs, kur valda izteikts liberālisms, arvien vairāk parādās “baznīcas”, kuru mācība un prakse ir klajā pretrunā Bībeles principiem. Tāda ir arī Liberālā katoļu baznīca, kas nepakļaujas Vatikānam.

Lasīt tālāk »