121. Kā Dieva sods skar arī pēcnācējus?Tu redzi arhīvu par Allahs

Vai kristieši un musulmaņi pielūdz to pašu Dievu?

“Bet pestīšanas plānā ir ietverti arī tie, kas atzīst Radītāju, pirmām kārtām jau musulmaņi. Viņi apliecina, ka tiem ir Ābrahāma ticība un ka viņi pielūdz ar mums kopā vienīgo un žēlsirdīgo Dievu, kas pastarā dienā tiesās cilvēkus.”

Šis citāts ir ņemts no Romas katoļu baznīcas katehisma, kuru ir atzinis par labu Romas pāvests. Šī e-publikācija noskaidro, ko Svētie Raksti par to saka. Vai kristieši un musulmaņi pielūdz vienu un to pašu Dievu?

musulmaņi lasa korānu

Lasīt tālāk »Autortiesības lietojot vārdu “Dievs”

Kā ziņo BBC NEWS, Malaizijas baznīca un kristiešu avīze tiesājas ar valdību par tiem atņemtajām tiesībām lietot vārdu “Allah”.

Lasīt tālāk »


Vai kristieši Dievu sauks par Allāhu?

Holandiešu Romas katoļu bīskaps Tini Muskens piedāvāja visiem kristiešiem saukt Dievu par “Allāhu”, lai tādā veidā mazinātu spriedzi attiecībās ar musulmaņiem.

Lasīt tālāk »