240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par akmens plāksnes

Pareizākie baušļi

Kāpēc Dieva svētie desmit baušļi netiek uzskaitīti, tā kā tos Tas Kungs uzrakstīja uz akmens plāksnēm un lika Mozum pasludināt tautai?

Lasīt tālāk »