139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par aizstāvēties pret velnu

Atšķirt Mozu un Kristu

“Bet šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā Viņš mums pavēlējis.” [1.Jņ.3:23]

Atšķirt Mozu un Kristu

Lasīt tālāk »