348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?Tu redzi arhīvu par aicināšana atgriezties

Saucēja balss

“Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!” (Jes.40:3)

Saucēja balss

Lasīt tālāk »