67. Kad mēs turam savus vecākus mīļus un dārgus?Tu redzi arhīvu par aicināšana atgriezties

Saucēja balss

“Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!” (Jes.40:3)

Saucēja balss

Lasīt tālāk »