134. Kādās divas daļās varam iedalīt grēku?Tu redzi arhīvu par Adventa laiks

Kristus liecinieks adventā

Jānis Kristītājs teica: “Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis.” [Jņ.1:23]

Kristus liecinieks adventā

Lasīt tālāk »Doma, kas nav Ziemassvētkiem atbilstoša

Ne ikkatrs spēj gaidīt: nespēj piepildītais, apmierinātais un tas, kam trūkst respekta. Gaidīt spēj tikai cilvēki, kas nes sevī nemieru, un cilvēki, kas uz lielākajiem šajā pasaulē lūkojas ar godbijību.

Lasīt tālāk »


Thales: Ak, nāci, nāci, Dievs pie mums

Adventa laika izskaņā, tuvojoties Kristus dzimšanas svētkiem, Viņa e-minence e-monsinjors Roberto lūdza e-kardinālu talyc aranžēt XV gadsimta franču procesīju Psalteriolum Cantionum Catholicarum. Viņa e-sence atsaucoties e-pāvesta e-meritus lūgumam, ņēma rokās cītaru un tapa šis skaņdarbs.

Lasīt tālāk »


e-pāvests aizdedz svecīti

Šorīt jau agri no rīta Viņa e-minence e-monsinjors e-pāvests e-meritus Roberto ieradās e-vidē, lai, iededzot pirmo svecīti Adventes vainagā, aicinātu visus e-baznīcēnus e-pāvesta nodomā lūgt Dieva svētību jaunajam kristīgās baznīcas liturģiskajam gadam.

Lasīt tālāk »


Adventa laiks ir gaidīšanas laiks

Jēzus stāv durvju priekšā un klauvē [Atkl.3:20]. Patiesībā, viņš tev lūdz palīdzību ubaga izskatā, nonīkuša noskrandušās drānās tērpta cilvēka bērna izskatā, Viņš nostājas tavā priekšā jebkura cilvēka izskatā, ko satiec.

Adventa laiks

Lasīt tālāk »