235. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?


Ta tiesas diena pastaros [671]

Ta tiesas diena pastaros Tiem ļauniem biede sodu.
Tas tiesatajs nāks debešos, Viņš ātri nāks ar godu.
Ak mosties, cieta pasaule, Pirms ne ka past’ra nelaime
Bez glābšanas tev uziet.

ta tiesas diena


Tik ko no Dieva bazūnēm Caur debesīm balss vēlies,
Tie miruši no kapenēm Pamozdamies izcelsies;
Tad tiks priekš tiesas stāditi Pa labu visi ticīgi,
Pa kreisu visi ļauni.

Tad atvērsies ta grāmata, Kur visu Dievs ielicis,
Kas no ikkatra cilvēka Ir darīts un noticis.
Tad drebēdams dažs ieklausīs, Ko vien viņš ļauna darijis,
Ir to, ko sen aizmirsis.

Ak vai, ak vai tam cilvekam, Kas Dieva vārdus smējis
Un tik pēc miesas kāribām Un liekas mantas skrējis!
Kā tad tas stāvēs apkaunāts, No elles mokām vārdzināts,
No debes-priekiem atšķirts.

Ak svētais Dievs, man pasargi No posta dzīvošanas,
Ka es neskrienu ugunī Iekš savas trakošanas!
Man Jezus asins pestīja Un man uz debes’ svētija, -
Tas lai man sodā aizstāv.

Mans Jezus, mana ceriba, Lai tur ar visiem svētiem
Man past’ra tiesa pieskaita Pie taviem izredzetiem;
Tad es ar visiem ticīgiem Iekš gaišiem debes-dzīvokļiem
Tev mūžam slavēt steigšu.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.