89. Kā jāizturas saderinātajiem?


Svētos Rakstus ir devis Dievs

Kaut gan Bībeli ir pierakstījuši cilvēki, katrs vārds tajā ir no Dieva.

Svētos Rakstus ir devis Dievs


Savā vārdā Viņš mums atklāj sevi; mēs pilnībā neizprotam, kā. tas ir iespējams, bet pati Bībele to apstiprina: “[..] bet Dieva ir runājuši Svētā Gara spēkā” (2.Pēt.1:21). Svēto Rakstu neapšaubāmo patiesīgumu apliecina pats Kristus, teikdams: “Tavi ir patiesība” (Jņ.17:17).

Tā Svētie Raksti mums atklāj Dievu. Vārds ka Kristus ir Dieva Dēls, bet Dieva vārds ir arī žēlastības līdzeklis, kas rada mūsos ticību. Tāpēc tas arī tika dots: “Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pieticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā” (Jņ.20:31).

To dara arī Svētais Gars (“Gars dara dzīvu” (Jņ.6:63)), ko Jēzus apsola sūtīt saviem mācekļiem: “Bet kad nāks Viņš, Patiesības Gars, tas jūs vadīs visā patiesībā” (Jņ.16:13).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.