100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?


Svētās Trīsvienības personas

Kāpēc Tēvs ir pirmā Svētās Trīsvienības persona, Dēls – otrā, bet Svētais Gars trešā persona?

Svētās Trīsvienības personas

Svētajā Trīsvienībā neviena no personām nav pirmā, otrā vai trešā ranga – neviena nav lielāka vai mazāka. Šo dalījumu lieto tikai kārtības labad un lai norādītu uz izcelsmi, bet nevis tālab, lai norādītu, ka kāda persona būtu bijusi priekšlaicīgāka, augstāka, cienīgāka.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz