335. Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?


Svētā Trīsvienība – mūsu svētlaimes Dievs

Svētās Trīsvienības svētkos Dieva tauta ar patiesu cieņu pievēršas patiesībai, ka mūsu svētlaimes Dievs ir viens, un ka šajā vienā dievišķajā būtībā ir trīs atšķirīgas personas.

Šādas zināšanas par Dievu mēs paši nevaram iegūt, bet to mums atklājis pats Dievs. Dievs ir tik dižens, tik augstāks pār mūsu prāta spējām, ka mums nākas atzīt savu aprobežotību Viņa būtības dziļumu izpratnē. Mums jāpaļaujas vienīgi uz to, ko Viņš pats par sevi ir atklājis.

Bībelē ir attēlots vienīgais Dievs. Mozus saka: “Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.” [5.Moz.6:4] Pāvils liecina: “Nav cita Dieva kā viens vienīgs.” [1.Kor.8:4] Jēzus pavēl kristīt: “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.” [Mt.28:19-20] Tādējādi ir tikai viens Dieva personvārds, kas ir Tēva, Dēla un Svētā Gara vārds. Dieva personvārds nav tas pats, kas nosaukums. Tas atklāj Dievu tādu, par kādu Viņš pats sevi pasludinājis.

Lai gan Dievs ir viens, dievišķajā būtība ir trīs sejas jeb personas, jeb hipostāzes. Apustulis Jānis par Jēzu saka: “patiesais Dievs.” [1.Jņ.5:20] Un apustulis Pēteris pārmeta Ananijam par cenšanos apmānīt Svēto Garu ar vārdiem: “Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam.” [Ap.d.4:3-4] Bībele piedēvē Dieva personvārdu, Dieva darbus un Dieva slavu katrai Personai.

Atanāsija ticības apliecība Kristīgā baznīca apliecina savu nesatricināmo ticību sekojoši:

Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai, kristīgai ticībai. Tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, bez šaubām, nolemj sevi mūžīgai pazudināšanai. Pareiza kopīga kristīgā ticība ir šī: Mēs godājam vienu vienīgo Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot personas un neizmainot dievišķā pamata būtību. Jo viena ir Tēva, otra – Dēla un trešā – Svētā Gara persona, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķā Būtne ir viena vienīga: līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē. … Tomēr nav trīs Dievu, bet viens vienīgs Dievs.

Tāds ir mūsu svētlaimes Dievs. Viņš ir radījis mūs, un vēlas, lai mēs – no Viņa atkritušie dumpinieki – atgrieztos pie Viņa. Tieši tādēļ Dieva Dēls iemiesojās un izpirka mūsu grēkus. Jēzus saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” [Jņ.14:6]

Kad Svētais Gars mūs aicina, nenoraidīsim to, bet gan saņemsim mūsu grēku piedošanu, ko Kristus mums ir izcīnījis. Tikai tas ir atceļš pie dzīvā Dieva.

« Svētā Gara svētkos | Atgriezieties »

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.