298. Kādā veidā ir izdarāma kristība?


Svarīgākais Bībelē

Bet, kam nav darbu, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. (Rom.4:5)

Kas gan ir Pēteris un Pāvils? Kas ir eņģeļi Debesīs un visa radība salīdzinājumā ar šo artikulu par grēcinieka taisnošanu Dieva priekšā? Tas parāda, kā un kādā ceļā grēcinieks tiek atraisīts no grēkiem, pestīts un taisnots Dieva priekšā.

Ja skaidri un pareizi saprotam šo artikulu, mums atspīd īstā, patiesā Debesu saule. Turpretī ja to pazaudējam, mums nepaliek nekas cits, kā vien elles tumsība. Tādēļ ne Pēteris, ne Pāvils, ne eņģelis no Debesīm nekad nespēs pietiekami augstos vārdos izteikt un cildināt šo artikulu.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.