331. Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?


Svarīgākā mācība bērnam

Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem Tam Kungam. [Ef.6:4]

Svarīgākā mācība bērnam

Ja arī vecākiem nekāda cita darba nebūtu, tie var iegūt pestīšanu, audzinādami savus bērnus.

Bērnus dievbijīgi audzinot, vecākiem arvien ir pilnas rokas labu darbu. Jo kas gan ir visi izsalkušie, izslāpušie, kailie, slimie, sasaistītie, svešinieki salīdzinājumā ar tavu bērnu dvēselēm?

Tev, kas esi sava nama tēvs, jāmāca bērniem uzticēties Dievam, ticēt Viņam, bīties Viņu un cerēt uz Viņu, godāt Viņa vārdu, ne zvērēt, ne lādēt, savaldīt miesu ar lūgšanām, gavēšanu, nomodu, darbu, turēt godā Dieva vārdu un dievkalpojumu, svētīt svēto dienu, lai viņi mācītos nepieķerties laicīgām lietām, panest nelaimes, nebīties nāves utt.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.