284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?


Striptīzs dvēselei

“Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda…” [1.Kor.11:28]

Striptīzs dvēselei


Es Esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

 • Vai nav kas tāds, kam klausi un ko godā, un uz ko paļaujies vairāk nekā uz Dievu?
 • Vai tu uzticies Dievam un Viņa Vārdam?
 • Vai neesi apšaubījis Dieva visvarenību tavā dzīvē?
 • Vai neesi apšaubījis Dieva Vārda un Sakramentu (Kristība, Sv. Vakarēdiens) vērtību?
 • Vai neesi bijis bezdievīgs? Piekritis un atbalstījis vārdos un darbos bezdievīgus uzskatus?
 • Vai neesi bijis māņticīgs (nelaimīgi skaitļi, dienas, dažādas zīmes, melni kaķi utt.)?
 • Vai neesi piedalījies kādos svešos reliģiskos rituālos vai Dievu zaimojošās izdarībās?
 • Vai neesi vērsies pie burvjiem, zīlniekiem, pareģiem, vārdotājiem, ekstrasensiem?
 • Vai neesi ar viņu palīdzību mēģinājis bēgt no slimībām un dzīves pārbaudījumiem?
 • Vai neesi pats nodarbojies ar zīlēšanu un maģiju?
 • Vai neesi sekojis kādām nekristīgām mācībām un izplatījis tās?
 • Vai neesi sekojis astroloģiskajām prognozēm?
 • Vai neesi domās un vārdos apšaubījis kristīgās mācības pamatpatiesības?
 • Vai neesi nodevies neticībai, ka Dievs nav ieinteresēts tavā dzīvē?
 • Vai neesi kaunējies savas ticības dēļ cilvēku priekšā?

Tev nebūs Dieva, sava Kunga vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.

 • Vai neesi zaimojis Dievu domās un vārdos?
 • Vai neesi kurnējis uz Dievu (bēdās, nelaimēs, neveiksmēs, vājumā, slimībās)?
 • Vai neesi nolaidīgi izturējis pret dievkalpojuma apmeklējumiem, pret Dieva dotajiem žēlastības līdzekļiem (Dieva Vārdu un Sakramentiem)?
 • Vai esi uzmanīgs dievkalpojumā – lūgšanu, Sv. Rakstu lasījumu, sprediķa un Sv. Vakarēdiena laikā?
 • Vai neesi lauzis Dievam dotos solījumus (Iesvētes solījumi)?
 • Vai neesi dievojies un veltīgi piesaucis Dievu?
 • Vai neesi zvērējis pie Dieva kādu nesvarīgu iemeslu dēļ?
 • Vai neesi piesaucis Dievu par liecinieku, lai apslēptu patiesību?
 • Vai neesi bijis paviršs pret Dieva Vārdu, tā lasīšanu?
 • Vai neesi kautrējies pastāvēt par Dieva Vārda apsmējēju un zaimotāju priekšā?
 • Vai neesi mēģinājis sevi nepamatoti attaisnot atsaucoties uz Dievu?
 • Vai neesi bijis nolaidīgs pret savu ikdienas ticības dzīvi?
 • Vai neesi izmantojis Svētos Rakstus kādiem bezdievīgiem mērķiem (piem. zīlēšanai)?
 • Vai neesi nolādējis kādu?
 • Vai neesi lādējies?

Tev būs svēto dienu svētīt.

 • Vai esi svētījis svētdienu un pameklējis dievkalpojumu?
 • Vai tev vērtīgs ir katrs dievkalpojums?
 • Vai nolaidības dēļ nekavē dievkalpojumus?
 • Vai neesi vairījies no dievkalpojuma apmeklējuma bez īpaša iemesla?
 • Vai veltī šo dienu savām attiecībām ar Dievu?
 • Vai izmanto šo dienu atpūtai, vai izbrīvē laiku sevis garīgai bagātināšanai – Svēto Rakstu, kristīgās literatūras lasīšanai?
 • Vai izmanto šo dienu grēksūdzei un lūgšanai?
 • Vai neizmanto šo dienu atliekamiem un pa nedēļu nolaidības dēļ neizdarītiem darbiem?
 • Vai veltī šo dienu sevis garīgai un fiziskai sakārtošanai?
 • Vai izbrīvē šo dienu Dievam un savam tuvākajam?

Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes.

 • Vai tu godā savu tēvu un māti?
 • Vai neesi bijis nevīžīgs pret vecāku cilvēku?
 • Vai neesi viņiem darījis sāpes ar savu bezrūpību?
 • Vai neesi atstājis tos vienus bez palīdzības un aprūpes?
 • Vai lūdz viņu piedošanu par pāri nodarījumiem?
 • Vai dzīvo mierā un saticībā ar visiem ģimenes locekļiem?
 • Vai lūdz par savu laicīgo valdību?
 • Vai lūdz par savu garīdznieku?
 • Vai neaprunā savas draudzes vadītājus un neizplati nepatiesas baumas par viņiem?
 • Vai nelietīgi neizmanto savu sabiedrisko stāvokli?
 • Vai lūdz par savu dzimteni un valsti?
 • Vai nekaunies no savas piederības savai tautai, valstij un valodai?

Tev nebūs nokaut.

 • Vai neesi nodarījis kādam miesas bojājumus vai pat atņēmis dzīvību?
 • Vai neesi bijis līdzvainīgs kāda cilvēka nāvē tieši vai netieši?
 • Vai neesi kādam nodarījis sāpes pie miesas un dvēseles?
 • Vai neesi veikusi abortu, vai mēģinājis(usi) pamudināt uz to citu cilvēku?
 • Vai tavas nolaidības dēļ kāds nav zaudējis dzīvību?
 • Vai neesi kāda cita cilvēka dzīvību pakļāvis nāves briesmām?
 • Vai nebojā savu un citu cilvēku veselību ar kaitīgiem ieradumiem?
 • Vai neesi nevīžīgs pret savu fizisko veselību?
 • Vai neesi liedzis palīdzību cilvēkam, kam tā ir bijusi ļoti nepieciešama?
 • Vai neesi kādām vēlējis ļaunu, pat nāvi?
 • Vai neesi pakļāvies atklātam naidam pret kādu, kūdījis uz to citus?
 • Vai neesi bijis ļaunatminīgs, liedzis savu piedošanu?
 • Vai neesi mēģinājis izdarīt pašnāvību, vai nemokies ar domā par to?
 • Vai neesi bijis rupjš, ļauns pret cilvēkiem sev apkārt?
 • Vai neesi noraidījis lūdzēju pēc palīdzības?
 • Vai neesi bijis nevīžīgs pats pret savu un citu dzīvību, arī domās un vārdos?
 • Vai labprāt apvaldi savas dusmas, vai tomēr ļauj tām vaļu?

Tev nebūs laulību pārkāpt. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.

 • Vai neesi stājies ārpus laulības attiecībās?
 • Vai nedzīvo ārpus laulības dzimumdzīvi?
 • Vai neļaujies nešķīstām iekārēm un to apmierināšanai?
 • Vai neesi saistījis sevi pretdabiskās attiecībās (homoseksualitāte, pedofilija)?
 • Vai cīnies ar nešķīstām domām un iekārēm, vai novērsies no tām, vai neļauj tām pildīt tavu prātu?
 • Vai izvairies no seksuāli pavedinošiem apstākļiem un situācijām, vai pats apzināti neesi mēģinājis radīt tādas?
 • Vai neesi sabiedrībā uzvedies pavedoši un izaicinoši (piem. atkailinošs apģērbs)?
 • Vai savā uzvedībā neesi divdomīgs?
 • Vai neesi nolaidīgs un nevīžīgs pret savu laulības dzīvi?
 • Vai neesi rupjš pret savu laulāto draugu?
 • Vai neatsaki palīdzību jebkurā vajadzībā savam laulātajam draugam?
 • Vai neesi nevīžīgs pret saviem bērniem?

Tev nebūs zagt. Tev nebūs iekārot.

 • Vai neesi laupījis, zadzis, krāpis, izmānījis, ņēmis “kukuļus”?
 • Vai neesi viltojis naudu, vērtspapīrus, svarīgus dokumentus?
 • Vai neesi netaisni piesavinājies svešu īpašumu?
 • Vai zinādamas neesi piesavinājies (iegādājies) zagtas mantas?
 • Vai neesi kaitējis sava tuvākā īpašumam un mantai?
 • Vai neesi izvairījies no parādu atmaksas?
 • Vai neesi izvairījies no nodokļiem?
 • Vai neesi skops?
 • Vai neesi nesaudzīgi izturējies pret svešu mantu?
 • Vai neesi bijis izšķērdīgs svešu līdzekļu lietošanā?
 • Vai esi sargājis tev uzticētās vērtības?
 • Vai neapskaud sava tuvākā laimi, veselību un panākumus?
 • Vai neesi bijis skaudīgs, ja kādam klājas labāk nekā tev?
 • Vai neesi vēlējis savam tuvākajam neveiksmi un nelaimi?

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.

 • Vai neesi melojis, atklāti un slēpti sagrozījis patiesību?
 • Vai centies vienmēr runāt patiesību ar cilvēkiem?
 • Vai izvairies no tukšvārdības, baumām un aprunāšanas?
 • Vai neesi slēpis patiesību, noklusējis tur, kur to vajadzēja atklāt?
 • Vai nepriecājies par otra neslavu, nevairo to?
 • Vai neliekuļo un neglaimo?
 • Vai atklāti un slēpti neapsmej citus?
 • Vai nesteidzies izdarīt secinājumus par cilvēkiem un notikumiem, pats ar tiem neiepazīdamies?
 • Vai neesi noklausījies svešas sarunas un pēc tam tās nelietīgi izmantojis savā labā?

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.