283. Uz ko Dieva dotā grēku piedošana mudina mūs, un par ko tā mums atgādina?


Sods nāk

Jo neviens no jums lai necieš, būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet, ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Bet, ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? [1.Pēt.4:15-17]

sods nāk

Svētaos Pēteris grib sacīt: jūs esat dzirdējuši, kā jums piederas ciest un kā jāizturas pret šīm ciešanām. Bet raugieties, lai jūs ciestu kā kristieši, kuri cieš taisnības darbu dēļ. Ja ciešat kā kristieši, tad jums nebūs jāsarkst, bet varēsit slavēt Dievu, ka esat cienīgi Viņa Vārda dēļ ciest negodu.

Te apustulis sauc ciešanas un mokas par dārgām un vērtīgām, sacīdams, ka šādu ciešanu dēļ mums piederas slavēt Dievu.

Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Bet, ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam?

Tādēļ viņš saka: ir pienācis laiks, par kuru runājuši pravieši – tiesa iesākas pie mums.

Kad tiek sludināts Evaņģēlijs, Dievs iesāk sodīt grēku, lai nonāvētu un darītu dzīvu. Dievbijīgos Viņš sit ar lapsas asti, tie saņem mātes rīkstes. Bet kas gan notiks ar tiem, kas netic?

Tas ir, itin kā apustulis gribētu sacīt: ja Dievs tik bargi izturas pret saviem mīļajiem bērniem, tad var saprat, kādu sodu Viņš liks izciest neticīgajiem.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.