226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?


Sodīs katoļus – nodokļa nemaksātājus

Baznīcas nodokli nesamaksājušie Romas katoļi Vācijā turpmāk nevarēs tikt pie sakramentiem.


Romas baznīca Vācijā nolēmusi drastiski cīnīties ar tās piederīgajiem, kuri nebūs pilnā apmērā samaksājuši baznīcas nodokli.

Turpmāk baznīcas nodokļa nemaksātāji netiks pieņemti uz grēksūdzi, nevarēs saņemt Svēto Vakarēdienu un iesvētīties. Bez tam tie arī nevarēs kļūt par krustvecākiem, kā arī nevarēs saņemt slimnieku svētību, izņemot gadījumus, kad apdraudēta ir pacienta dzīvība.

Cilvēkiem, kuri ir pametuši baznīcu un pirms nāves nav izrādījuši nekādu nožēlu, tiks liegtas bēres ar reliģisku ceremoniju.

Kopš 19.gadsimta Vācijas iedzīvotājiem ir oficiāli jādeklarē sava reliģiskā piederība un jāmaksā baznīcas nodoklis, vai arī viņi tiek atzīti par “nereliģioziem”. Atkarībā no dzīvesvietas baznīcas nodoklis veido astoņus līdz desmit procentus no ienākuma nodokļa.

Viena trešdaļa Vācijas iedzīvotāju ir Romas katoļi, bet otra trešdaļa – protestanti.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.