90. Kas ir laulība?


Sniedz palīdzīgu roku Latvijas Luterānim

e-BAZNICA jau darīja zināmu, ka Kristus Augšāmcelšanās svētkos KLB valde pieņēma lēmumu laikraksta “Latvijas Luterānis” domēna vārdu nodot e-ntuziastu pārvaldīšanai, kuri ārkārtas kopsapulcē apstiprināja projekta mērķus un uzdevumus.

Projekta realizācijā mēs aicinām katru interesentu. e-pāvests norādīja, ka saskaņā ar statistikas datiem, pietiktu tikai ar vienu vienīgu latu no katra e-BAZNICA apmeklētāja. Tomēr ne mazāk svarīgi par simbolisko finansiālo atbalstu ir līdzdarbošanās projektā ar jaunām idejām, informatīvo atbalstu, projekta popularizēšanu draugu un paziņu vidū un aizlūgšanām.

Mēs ticam un apliecinām, ka skaidras kristīgās mācības pasludināšana e-vidē arī nesīs Dieva apsolītos sludināšanas augļus, proti, ka ticība tiks dāvāta un uzturēta.

Pirmais uzdevums “Latvijas Luterāņa” mājas lapā ir 11 gadu arhīva publicēšana, kas bagātinās internetu ne vien ar saturīgu informāciju, bet arī dos iespēju ikvienam ātri atrast nepieciešamo informāciju, saturīgu pasludinājumu un jēgpilnus pētījumus par interesējošām tēmām.

Lai interneta vietne luteranis.lv varētu pastāvēt un sekmīgi funkcionēt, gadā ir nepieciešams segt patstāvīgās izmaksas 71,44 Ls apmērā, kas sadalās sekojošos:

  • hostings 2,56 Ls / mēn. = 30,72 Ls / gadā
  • domēna vārds 8,77 Ls / gadā
  • bankas pakalpojumi – konta apkalpošana 2,50 Ls / mēn.= 30,00 Ls / gadā
  • bankas pakalpojumi – bankas pārskaitījums 0,15 Ls / maksājums = 1,95 Ls / gadā

Esam apņēmušies īstenot lasītāju vēlmi, un publicēsim laikraksta “Latvijas Luterānis” 1996-2007 arhīvu interneta vietnē luteranis.lv.

Tas ir darbietilpīgs process, kas sevī ietver teksta un attēlu skanēšanu, koriģēšanu un sagatavošanu publicēšanai, tāpēc, lai ātrāk un kvalitatīvāk to veiktu, šim uzdevumam nepieciešams darbinieks, kas par Latvijas Republikā noteikto minimālo stundas likmi 1,55 Ls (iekļaujot visus nodokļus) strādās ar 228 laikraksta “Latvijas Luterānis” numuriem. Viena numura sagatavošana publicēšanai internetā prasa vismaz divas stundas. Tādēļ šī darba īstenošanai nepieciešamo summu 707,35 Ls apmērā veido sekojošas izmaksas:

  • darba alga + nodokļi 1,55 Ls / stundā = 706,80 Ls / 2 stundas x 228 numuri
  • bankas pakalpojumi 0,40 Ls / maksājums
  • bankas pakalpojumi 0,15 Ls / maksājums

Jūs varat palīdzēt veicot ziedojumu luteranis.lv uzturēšanai ar pārskaitījumu KLB:


Konfesionāli Luteriskā Biedrība
Reģ.nr. 40008118904
Krišjāņa Barona iela 125-15, LV-1012
Konts “Swedbank” AS: LV94 HABA 0551 0185 4579 2
Maksājuma uzdevumā lūdzu norādiet: Ziedojums www.luteranis.lvAbonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.