360. Kam draudzes gans nevar dot Vakarēdienu?


Sirds satriektība

Kas ir sirds satriektība?

sirds satriektība

Sirds satriektība ir neviltotas un patiesas sirds sēras, kura bauslības uzrādīto grēku dēļ ir izbijusies un noskumusi, Dieva dusmu un taisnīgā soda priekšā.

Ej un izkliedz šos vārdus pret ziemeļiem! Saki: atgriezies, atkritusī Israēla! – saka Kungs, es neniknošos uz tevi, jo es esmu uzticīgs, saka Kungs, vienmēr nebūšu bargs! Tik zinies savu vainu, ka dumpoji pret Kungu, savu Dievu, blandījies apkārt ar svešiem zem katra zaļoksna koka! Manā balsī tu neklausījies! – saka Kungs. [Jer.3:12-13]

Ko lai es saku, viņš man tā teica – viņš arī darīja, visi mani gadi aizskrējuši, nu dvēselē rūgtums! [Jes.38:15]

Dāvida psalms, lai daudzinātu. Kungs, ne dusmībā rāj mani, nedz niknumā mani pārmāci! Tavas bultas manī urbjas, un krīt pār mani tava roka. Miesā man nav veselas vietas tava piktuma dēļ, nav miera kaulos mana grēka dēļ. Mana vaina aug pāri pār galvu, kā smaga nasta grūta tā man. Smird un pūžņo manas vātis manas muļķības dēļ. Gauži greizs, noliektu galvu cauru dienu valkāju sēras. Gurni man karsoņa pilni, un miesā man nav veselas vietas. Sastindzis es un gauži satriekts, vaidu – mana sirds brēc! Kungs, tavā priekšā visas manas alkas, manas nopūtas tev nav apslēptas. Sirds man dauzās, spēks mani pamet, acu gaisma – arī tā jau prom! Draugi un kaimiņi no manas sērgas vairās, un tuvinieki stāv iztālēm. Izliek cilpas mani vajātāji, un mani postītāji zīlē man galu – cauru dienu tie to vien prāto. Esmu kā kurlais, kas nesadzird, un kā mēmais, kas never muti, es tapis kā tāds, kas nesadzird un kura mute nejaudā iebilst. Taču uz tevi, Kungs, gaidu, tu atbildēsi man, Kungs, mans Dievs! Es teicu: lai tie nesmej par mani, kas lielās pret mani, kad kāja slīd! Redzi, es jau grasos krist, un manas sāpes neatstāj mani. Savā vainā es atzīstos un trūkstos sava grēka dēļ. Bet mani naidnieki dzīvi un zaļoksni, daudz to, kas mani netaisni ienīst. Tie, kas atmaksā labu ar ļaunu, – tie ir pret mani, jo es tveros pie laba. Nepamet mani, Kungs, mans Dievs, neturies nost no manis! Steidzies man palīgā, Kungs, mans glābiņš! [Ps.38:1-23]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.