33. Kad nedrīkstam zvērēt?


Silītes vara un godība

Šīs pasaules varenajam un lielajam ir tikai divas vietas, kur viņš zaudē savu varu, no kā viņš baidās sirds dziļumos, no kā viņš viltīgi izvairās. Tā ir Jēzus Kristus silīte un krusts.

Silītes vara un godība


Silītes tuvumā neviens dižais neuzdrošinās, neuzdrošinājās arī ķēniņš Hērods. Jo tieši šeit grīļojas troņi, krīt varenie, nogāžas augstie, jo Dievs ir ar zemajiem, šeit bagātie kļūst par neko, jo Dievs ir ar nabagajiem un izsalkušajiem, jo viņš izsalkušos paēdina, bet paēdušie un bagātie paliek tukšā.

Marijas, kalpones, Kristus silītes, Dieva zemībā priekšā bagātais krīt, te viņam nav nekādu tiesību, nav cerību, viņš ir notiesāts…

Mums jākļūst skaidrībā, kā mēs raugoties uz silīti turpmāk domāsim par to, kas augsts vai kas zems cilvēka dzīvē…

Kurš no mums īsti svinēs Ziemassvētkus?

Tas, kurš visbeidzot pie silītes noliek visu varu, godu, ieredzētību, iedomību, augstprātību, paštaisnību, kurš turas pie zemajiem un vienīgi Dievam ļauj būt augstu, kurš bērnā silītē saredz Dieva godību …zemībā.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.