345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?


Savas domas vērsiet uz augšu

Katru dienu vairāk nekā 43 tūkstoši radio staciju sūta savus vēstījumus pasaulei. Tas nozīmē 290 miljonus stundu radioraidījumu gadā, no kurām satriecošs skaits – 35 miljoni stundu – ir reklāmas!

Savas domas vērsiet uz augšu

Izmantojot visus cilvēkam zināmos manipulatīvos paņēmienus, šīs reklāmas tiek veidotas tā, lai pārliecinātu klausītājus savas domas vērst uz zemes lietu iegādāšanos, lai tādējādi padarītu savu dzīvi laimīgāku un pilnvērtīgāku. Tomēr šādi ieteikumi dzīves uzlabošanai ir krasā pretrunā ar to, ko saka Dievs: “Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām” (Kol.3:2). Jēzus brīdina: “neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas” (Lk.12:15).

Apustulis Pāvils norāda, ka daudz ir tādu, kuriem “viņu Dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods; viņu prāts vērsts uz zemes lietām” (Fil.3:19).

IZVĒLIETIES NOPIETNU CEĻU DZĪVEI: SAVAS DOMAS VĒRSIET UZ DEBESĪM

Neļaujiet velnam sevi kārdināt vērst domas uz zemes lietām vai dzīties pēc pasaulīgiem labumiem. Labāk izvēlieties nopietno dzīves ceļu: savas domas vērst uz augšu, uz debesīm (Kol.3:2).

Bībeles pētnieki izpētījuši, ka jūsu debesu Tēvs ir gādājis par to, ka vismaz sestā daļa Viņa Jaunās Derības runā par debesu prieku un Kristus otro atnākšanu.

Gluži kā cilvēks no tumšas drūmas alas var iznākt svaigā gaisā un saules gaismā, ļaujiet arī jūs savam prātam un dvēselei no pasaulīgo prieku tumšās un drūmās alas izkļūt Dieva Dēla spožajā gaismā. Kā norāda apustulis Pāvils: “Tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas” (Kol.3:1).

Svētība no tā, ka jūs savas domas vēršat uz debesu lietām, tiek dota visiem cilvēkiem, nevis tikai veciem vai mirstošiem. Svētību Dievs apsola visiem tiem, kuri savas domas vērš uz debesu lietām jebkurā vecumā, tai skaitā arī bērniem un pusaudžiem.

DIEVS JUMS PALĪDZĒS PĀRKĀRTOT PRIORITĀTES

Uzzinot aizvien vairāk par debesu prieku, vienmēr paturiet prātā, ka jūs pats nevarat pārkārtot savas dzīves prioritātes (Rom.7:19), nedz arī domas par debesu lietām aizlikt priekšā domām par zemes lietām. Tomēr Dievs var un grib sakārtot jūsu sirdi un prātu tā, kā tas priekš jums būtu labi un pareizi (Rom.12:2; Ef.1:17-18).

Meklējiet un atrodiet vēl vairāk Svēto rakstu vietas, kurās Dievs runā par debesīm. Ar visu dedzību nododieties savai jaunajai dzīvei Kristū ar dzīvo Dieva vārdu, lai jūs varētu teikt: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā [ticībā pārdomādams debesu priekus], es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal.2:20).

Esiet gatavs tam, ka jūs pārņems pārsteidzošs prieks, kad jūs vadīsim pie Dieva vārda un Viņa apsolījumiem par to svētību, kas nāk no tā, ka jūs tiecaties “pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas” (Kol.3:1).

    Mīļais debesu Tēvs, ar savu Garu virzi manas acis un domas uz debesīm. Pildi manu prātu ar priekpilno pārliecību, ka tad, kad es raugos uz Tevi, Tu liec manu kāju uz stingras takas, kura ved cauri šai nedrošajai pasaulei. Dāvā man prieku dzīvot šajā pasaulē kalpojot citiem cilvēkiem un slavējot Tevi par Tavas radības krāšņumu un Taviem brīnumainajiem darbiem. Kungs, dod, ka ar šo garīgo un skaidro izpratni par Tevi un Tavu radību manas acis un domas aizvien būtu pievērstas Tavam Dēlam Jēzum, kurš dāvā mums piedošanu un cerību šajā dzīvē, un svētīgo pārliecību par to, ka mēs kopā ar Tevi dzīvosim Paradīzē mūžīgi. Vērs manas domas uz debesu lietām, Kungs! Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.