326. Kas ir sludināšanas amats?


Šaurais atgriešanās ceļš

Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.” [Mk.1:14-15]

Šaurais atgriešanās ceļš


Bībele apkopo Jēzus sludināšanu divos vārdos – atgriešanās un ticība. Par to runāja Vecās Derības pravieši, mācīja Jānis Kristītājs, pēc tam Jēzus un Viņa apustuļi: atgriezies un tici! [Ap.d.2:38].

Atgriezties nozīmē novērsties no grēka, no visa samaitātā un netikumīgā, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu [Mt.3:2, 11:20 u.trpm.]. Taču bez cīņas tas nav iespējams.

Atgriezties nozīmē ienākt pa šaurajiem vārtiem un staigāt šauro ceļu [Mt.7:13 u.trpm.]. Bet tam pretojas mūsu grēcīgā daba, jo miesa ir Gara ienaidnieks [Gal.5:17].

Bībele nesludina nevienu citu glābšanas ceļu kā vien atgriešanos. Ņem vērā dziesmas vārdus:

Ja mīli pasaules maldīgos priekus,
Ja mīli pasaules spīdīgos niekus,
Tad tevī nav Manas mīlestības,
Un tu Mani nemīli patiesīgi.

Dieva vārds neatzīst tādu “kristietību”, kad Kristus vārda nesēji dzīvo, domā un runā kā pasaulīgi cilvēki. Tādēļ kristīgā draudzē vienmēr ir spēcīgi jāskan aicinājumam uz atgriešanos.

Taču atgriešanās nenotiek mūsu morālo pūļu rezultātā, it kā mēs paši spētu sevī radīt jaunu sirdi un dzīvu ticību. Šim nolūkam mums dots Evaņģēlijs, kas aicina atgriezties: tuvu ir Dieva valstība! Tici Jēzum arī tu!

Tikai Evaņģēlija vārdiem piemīt spēks iedegt cilvēka sirdī ticību un pievērst viņu Jēzum, tādēļ atgriešanās tiek saukta par dāvanu. Kad Jeruzalemes kristieši dzirdēja par atgrieztajiem pagāniem Antiohijā, viņi slavēja Dievu un teica: “Tātad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā” [Ap.d.11:18].

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.