297. Kas veic kristību?


Saule spīd un lietus līst…

Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. [Mt.5:44-45]

saule spīd un lietus līst

Saule un lietus spēj darīt brīnumainas lietas. Piemēram, sūnas var augt pat uz stikla, ja tikai ir saule un lietus.

Cilvēks arī ir atkarīgs no saules un lietus, jo tas rada vidi, kurā cilvēks var pilnvērtīgi eksistēt.

Tomēr šeit Jēzus runā par ko lielāku. Jēzus runā par Dieva žēlastību, un šīs žēlastības lielumu un spēku.

Jo ticība nav sūnas, kam pietiktu ar miesīgu sauli un lietu. Ticības radīšanai un augšanai ir nepieciešama Dieva žēlastība.

Proti, “ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.” “Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.” Jēzū Kristū “bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma” “kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Tādēļ, “ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu.”

Dieva žēlastība nāk arī līdzīgi “kā lietus un sniegs” “no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam.” Proti, tā tas “ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.”

Bet tas vēl nav viss. No vienas puses, šī Dieva žēlastība dzemdina un uztur jauno cilvēku, Dieva bērnu, kā Pāvils saka: ”Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.” Gaisma izkliedē tumsu un līdz ar Dieva Vārdu dod spēku augšanai. Bet no otras puses saulei un lietum ir vēl viens uzdevums, kas ir kā sekas pirmajam. Proti, kā tautā dzied: “Saule spīd un lietus līst, vecam vīram kažoks plīst.” Lūk! Šo veco vīru Dieva žēlastība deldē. “Novelciet veco cilvēku un viņa darbus.”

Tā Kunga gaisma, lai apspīd mūsu sirds tumsību, un Viņa Vārda lietus, lai veldzē mūsu cietās sirdis “kamēr vēl saka “šodien”, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību.” Āmen!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.