151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?


Satraucošā vēstule

Reiz es publicēju rakstu par Dieva mīlestību. Kādas lasītājas atbilde mani satrauca. Viņa rakstīja par dzīvi, kuru neviens tēvs nenovēlētu savai meitai, tomēr daudzi to izvēlas visos laikos. Vārds par Dieva mīlestību modināja sievietē pārdomas par pašas dzīvi.

Satraucošā vēstule

Viņas vēstule pauda bezcerību – dzīve turpina savu gaitu, nav ne spēka, ne vēlēšanās piecelties. Labāk vispār nerunāt par Dievu.

Bībele dāvā glābšanas cerību pat ļoti zemu kritušam cilvēkam. Precīzāk sakot, Dieva priekšā nav zemi kritušu vai nedaudz kritušu cilvēku. Iedzimtā grēka dēļ grēkā krituši ir visi.

Lai izglābtos, visiem vajadzīga visa Kristus žēlastība.

Kristus piedzima par Cilvēku no grēcīgiem cilvēkiem, kas bija grēcinieki tāpat kā visa cilvēce. Viņa senču rindās bija ielas meita Rahaba. Arī Salamans, ko dzemdēja Ūrijas sieva ar kuru Dāvids pārkāpa laulību.

Cilvēkam, kas kritis smagos un atklātos grēkos, ir grūti noticēt, ka Dievs ir žēlīgs pret tādu lielu grēcinieku. Tomēr Kristus ciltskoks rāda, kādus cilvēkus Glābējs ir nācis pasaulē pestīt.

Jēzus Kristus pats gan bija bezgrēcīgs, bet mūsu grēki tika pieskaitīt Viņam, tādēļ Viņš izcieta neaprakstāmas mokas, izciešot Dieva dusmas. To Jēzus ir paveicis visu labā. Arī no sabiedrības izstumto labā.

Jēzus Kristus pats gan bija bezgrēcīgs, bet tas neradīja Viņā riebumu un nosodījumu pret kritušajiem. Kristus ienīda grēku, bet tas Viņu nekavēja mīlēt grēciniekus un piedod tiem, kas nožēloja.

Bībele vēstī par daudziem, kas atstājuši “plato ceļu,” kas ved pazušanā, [Mt.7:13] un nožēlojuši un ieticējuši.

Rahaba kļuva par ticības varoni, kura paslēpa Dieva tautas sūtņus, tādēļ Jaunā Derība to min kā ticības piemēru. Dāvids nožēloja savu grēku un saņēma piedošanu. Nīstama sieviete svaidīja ar dārgu eļļu Kristus kājas. Līdz tam viņa meklēja vienīgi šīs pasaules dārgumus un to dēļ bija gatava atdot savu šķīstību. Bet tagad pasaule bija zaudējusi savu valdzinājumu. Viņa iemīlēja Kristu, kurš atklāja Savu mīlestību, ar kuru Viņš mūs pirmais mīlējis.

Arī šodien Jēzus ir tāds pats. Viņa rētas mums liecina, ka visa pasaule ir atpirkta.

Prom izmisums! Prom apcietinātība! Prom neticība!

Katrs lai atzīst Viņam savus grēkus! Katrs lai tic grēku piedošanai Jēzus Kristus asinīs!

Tāds ir Rahabas un citu grēcinieku sprediķis tiem, kas mūsdienās sekojuši viņu grēku pēdās. Kaut viņi sekotu arī viņu pēdās un iemantotu mūžīgo pestīšanu un svētlaimi.

Viņu piemērs mums rāda, ka veco dzīvi ir iespējams atstāt un iesākt jaunu dzīvi tajā spēkā, ko dāvā grēku piedošana.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.