128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Sargeņģelis

Jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. [Ps.91:11]

Sargeņģelis

Bībelē vārdam “eņģelis” ir vairākas nozīmes.

Pirmkārt, tas apzīmē neredzamas Dieva radības – garus. Tie var būt gan labie un svētie, gan ļaunie.

Ļaunie ir tie eņģeļi, kas krita grēkā. Turpretim, svētie eņģeļi slavē Dievu. Dievs viņus sūta pasargāt Viņa izredzētos – Viņa bērnus. Eņģeļi ir kristiešu vidū. Kristieši tiek aicināti eņģeļu dēļ rīkoties pareizi un cienīgi, kā arī ievērot Dieva radīšanas kārtību. [1.Tim.5:21; 1.Kor.11:10]

Eņģeļu eksistence nav zinātniski pierādāma, jo, kā garīgas būtnes, viņi nav no šīs pasaules, kaut arī kādam brīnumaina paglābšanās no traumas vai pat nāves var kļūt par racionālu pamatu ticēt eņģeļu eksistencei.

Bet kristieši eņģeļu eksistencei tic pamatojoties Bībelē. Ja kāds noliedz eņģeļu eksistenci, tad, visticamāk, viņš noliegs arī Jēzus dzimšanu no jaunavas, Viņa pestījošās ciešanas mūsu grēku dēļ, augšāmcelšanos, debesbraukšanu un otro atnākšanu tiesas dienā, jo visos šajos notikumos ir klāt arī eņģeļi.

Kristieši tic arī ļauno eņģeļu eksistencei. “Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” [Ef.6:12] Cīņā pret neredzamiem spēkiem mums nepieciešami garīgi ieroči, proti, ticība. Ticība, kas tic Kristum un turas pie Dieva vārda – Bībeles.

Otrkārt, Bībelē arī cilvēkus mēdz saukt par eņģeļiem. Vārds “eņģeļis” nozīmē – vēstnesis. Par Jēzus priekšgājēju Jāni Kristītāju Dievs saka: “Redzi, Es sūtu Savu eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.” [Mt.11:10] Apusulis Jānis Atklāsmes grāmatā raksta septiņas vēstules draudžu eņģeļiem. Debesu eņģeļiem viņam nav nepieciešams rakstīt. Jānis rakstīja draudžu sludinātājiem – mācītājiem.

Treškārt, Bībelē vārds “eņģelis” tiek attiecināts uz Dieva Dēlu. [2.Moz.3:1-15; 1.Moz.48:15-16] Šajās Rakstu vietās Eņģelis un Kungs [Jahve] ir viens un tas pats. Luters raksta: “Šeit divi apzīmējumi – Dievs un Eņģelis – tiek lietoti divu dažādu Personu apzīmēšanai, kas ir tomēr ir viena un tā pati Būtība bez jebkādām atšķirībām. Eņģelis šeit pēc dabas ir mūžīgs Dievs, citādi Jēkabs nebūtu Viņu lūdzis. Tomēr Viņš tiek saukts par Eņģeli sava darba un misijas dēļ, kas Viņam, kā Dēlam ir no Tēva.” Dievs “sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.” [1.Jņ.4:10] Tas bija Viņa darbs.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.