178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?


Reinharda Slenskas rakstu krājums

Luterisma Mantojuma Fonds plāno izdot īstenās Lutera Akadēmijas rektora Reinharda Slenskas rakstu krājumu latviešu valodā.

Reinharda Slenskas rakstu krājums


Grāmatu izdevniecība to apņēmusies izdarīt līdz vācu luterāņu mācītāja, teologa un akadēmiska darbinieka 86. dzimšanas dienai.

Reinharda Slenskas darbu krājumā būšot apkopoti daudzi ne tikai jau dažādās vietās publicētie sprediķi un lekcijas, bet arī viņa konspekti un uzrunas, kuras iepriekš nav bijušas publiski pieejamas.

Līdz šim latviski izdotas divas Reinharda Slenskas grāmatas – 2000.gadā “Jēzus Kalna sprediķis” un 2003.gadā “Baznīcas teoloģiskā atbildība, Pamati, Kritēriji, Robežas”, kā arī daudzi raksti publicēti laikrakstos “Latvijas Luterānis” un “Svētdienas Rīts”, kā arī Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas gadagrāmatās.

Vairums no profesora darbiem elektroniskā veidā atrodami šeit,

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.