53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?


Priecājieties ciešot

Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. (1.Pēt.4:13)

Priecājieties ciešot

Tāpat kā Kristus ir cietis, tāpat jums jābūt gataviem ciest un tikt pārbaudītiem. Ja mēs dzīvojam ar Viņu, mums arī jāmirst ar Viņu.

Bet priecājieties. Pat, ja tiksiet mocīti un dedzināti, jūs joprojām būsit laimīgi. Lai arī miesai būs sāpes, tomēr prieks būs garīgs. Tas būs nebeidzams prieks, jo prieks, kas nāk no ciešanām, ir mūžīgs.

Tas, kurš nespēj ciešanas panest ar prieku, ir neapmierināts un nostājas pret Dievu, viņa ciešanas nebeigsies ne šeit, ne tur mūžīgās mokās un ciešanās, kad Viņa godība tiks atklāta.

Kristus neļauj vēl uzlūkot sevi kā Kungu, bet joprojām ir līdzdalīgs mūsu darbos. Cik tālu Viņš ir iesaistīts, Viņš ir Kungs, bet mēs, Viņa locekļi, vēl neesam kungi. Tomēr mums būs būt kungiem, kad Viņa godība atspīdēs spožāk par sauli pastarā dienā visiem cilvēkiem.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.