23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?


Pieņem, ka velna apsūdzības ir patiesas

Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: “Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei.” [Atkl.12:10-11]

velns izvirza apsūdzības


Vārds “pārbaudījums” ir ļoti sens. Šodien šis vārds tik bieži nemaz nav dzirdams. Taču arī mūsdienās ir ļoti daudz cilvēku, kurus piemeklē dažādi pārbaudījumi un kam nepieciešams padoms un palīdzība.

Ko nozīmē pārbaudījums? Šis vārds pauž domu, ka mums pret kaut ko jācīnās un kaut kas jāpārvar. Kas tas ir?

Bībele vēsta, ka mūsu apsūdzētāja ir Dieva Bauslība [Rom.3:19]. Jēzus saka: “Jums ir savs apsūdzētājs, Mozus” [Jņ.5:45], un mēs nojaušam šo vārdu nozīmi. Dieva svētā Bauslība uzrunā mūsu sirdsapziņu un atrod vārīgās vietas. Dieva svētie baušļi saka: tu esi grēkojis. Bauslības apsūdzības kristieša sirdij ir ļoti sāpīgas, bet mums nākas atzīt, ka baušļiem arvien ir taisnība.

Taču ir vēl kāds apsūdzētājs – velns. Viņš mums nenovēl nekādu žēlastību, visiem spēkiem cenšoties panākt, lai zaudējam jebkādu cerību uz glābšanu un beigās nenākam mājās pie Dieva. Velns saka: tu esi liekulis! Un neiedomājies, ka šādus viltus kristiešus Dievs pieņems debesīs. Nemaz nepūlies!

Pēc šādas apsūdzības kristieša sirds un sirdsapziņa piedzīvo ļoti smagas mokas. Lasi psalmus, un tu redzēsi, kā Dieva svētajiem šādā pārbaudījumu tumsā ir klājies. Dieva bērni ir pārbaudīti visos laikos, un arī tu neesi izņēmums.

Cik gan nožēlojami jūtas cilvēks, kad šādi tiek apsūdzēts! Viņam šķiet, ka visas cerības ir zudušas. Citi cenšas viņu mierināt, stāstot par savu pieredzi, taču nekas īsti nepalīdz.

Nolasītie Dieva vārdi runā par cilvēkiem, kas šādiem pārbaudījumiem gājuši cauri. Arī tad, kad briesmas bija vislielākās, šiem cietējiem bija glābiņš un cerība. Viņi allaž varēja raudzīties uz Dieva Jēru, kas nes pasaules grēku un kura asinīs ir visu grēku izpirkums. Uzvarējuši apsūdzētāju ar Jēra asinīm un savas liecības vārdu, viņi ir nonākuši Dieva debesu mājās.

Pieņem velna apsūdzības kā patiesas, jo tu patiesi esi grēcinieks. Bet nepieņem tās apsūdzības, kuras apgalvo, ka tev nav cerību. Kamēr tu esi šajā pasaulē, cerība ir vienmēr, jo Jēzus par tevi ir miris un Viņa asinis tevi šķīsta no visiem grēkiem.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.