54. Kas ir mūsu tuvākais?


Pienākumi vecākiem un priekšstāvjiem

Kas ceturtajā bauslī tiek prasīts no vecākiem un visiem priekšstāvjiem?

Kā vecākiem izturēties pret bērniem


Ka viņi visus, kas ir viņu aizgādībā, uzņemtu ar tēvišķām rūpēm, mīlestību un gādību, tos uzturētu, aizstāvētu un mācītu ticībā uz Jēzu Kristu, un būtu viņiem par krietnas, tikumiskas un dievbijīgas dzīves paraugiem.

Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar Kunga doto audzināšanu un pamācību. [Ef.6:4]

Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī! Piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies. Piesien tos par zīmi uz savas rokas, un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieres, un raksti tos uz sava nama durvju stenderēm un uz saviem vārtiem. [5.Moz.6:6-9]

Sēž muļķība jaunekļa sirdī, bet stingra rīkste spēj to patriekt! [Sal.pam.22:15]

Neatrauj zēnam pārmācību, netaupi rīksti – tad tas nemirs, ar rīksti viņš tev jāper, lai viņa dzīvību glābtu no šeola! [Sal.pam.23:13-14]

Par viņu es zinu, ka viņš pavēlēs saviem dēliem un savam namam pēc viņa, un tie sargās Kunga ceļu un darīs tiesu un taisnību tādēļ, lai Kungs dotu Ābrahāmam to, ko viņam solījis! [1.Moz.18:19]

Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. [1.Tim.6:8]

Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. [Mt.18:6]

Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku:viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. [Mt.18:10]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.