203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?


Piedzimis “no augšienes”

Šajā gleznā redzams kāds ļoti satraukts cilvēks. Nikodēms [Jņ.3:1-9] ir nemierīgs, jo viņš ir manījis Jēzus ciešo “saikni” ar Dievu, ko Nikodēms ir centies atrast.

Piedzimis no augšienes


Tomēr Jēzus vienā mirklī sagrāva visas Nikodēma cerības, ka viņš pats varētu savienoties ar Dievu. “Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības” [Jņ.3:3]. Ar šiem vārdiem Jēzus nepārprotami rāda, ka vienīgi Dievs pats var jūs savienot ar sevi. Arī Pāvils saka: “No Viņa [Dieva] jūs esat Kristū Jēzū” [1.Kor.1:30].

VISPĀRĒJA NEIZPRATNE

Daudzi kristieši, īpaši protestanti, tāpat kā Nikodēms, neizprot to, kā cilvēks var tikt savienots ar Dievu. Pat pasaulslavenais un augsti godātais evaņģelizētājs Billijs Grēms ir sapinies velna izmestajā tīklā. Savā grāmatā ”Kā piedzimt no jauna” viņš [tāpat kā mēs, rakstā Meklējot Dievu] vērš uzmanību uz to, ka visa cilvēce cenšas rast savienošanos ar Dievu. Te viņam tiešām taisnība. Viņš arī saka — vienīgi Dievs var šo savienošanos īstenot. Un atkal viņam ir taisnība. Bet tad 11.nodaļā pēkšņi parādās neizprotama piebilde:

“Jauna dzīve ir tas, ko Dievs dod cilvēkam, ja cilvēks vēlas nodoties Dievam.”

Uzmanīgi paraugieties uz šo izcelto frāzi, kas ir pretrunā ar Rakstiem. Pirms kāds ir “piedzimis no jauna” jeb “piedzimis no augšienes”, viņš ir ne vien garīgi miris [Ef.2:1; Kol.2:13], bet pat savā prātā un gribā “ienaidā ar Dievu” [Rom.8:7; Kol.1:21]. Neviens pēc savas gribas nespēj pārvarēt šo ienaidu. Vienīgi Jēzus ir “noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra” [Ef.2:14], un “nonāvējis ienaidu” [Ef.2:16]. Tādējādi Raksti noliedz jebkādus paša cilvēka nopelnus, pat ka viņš spētu “gribēt nodoties” Dievam.

AUGŠĀMCELŠANĀS — NO AUGŠIENES

Lācara augšāmcelšana [Jāņa evaņģēlija 11.nodaļa] labi parāda cilvēka gribas reālo bezspēcību. Pirms Jēzus bija saucis mirušo Lācaru ārā no kapa, Lācaram nebija “vēlēšanās” nodoties vai paklausīt Dievam. Viņa paša un līdz ar to viņa gribas augšāmcelšana pilnībā bija Dieva darbs. Gluži tāpat, kad Dievs liek jums “piedzimt no augšienes”, jauna griba aizstāj veco, mi­rušo un pretniecisko, kas bija ienaidā ar Dievu [skatīt Cilvēka griba.. vai Dieva griba?].

Pāvils šo vienkāršo dievišķo patiesību izsaka ar vārdiem: “No Viņa jūs esat Kristū” [1.Kor.1:30]. Jauna dzīve nav atkarīga no cilvēciskā jautājuma, “kā man to izdarīt”, kā to liek domāt Billija Grēma grāmatas nosaukums. Tāpēc ka piedzimt no jauna nozīmē pilnīgi “piedzimt no augšienes” un pilnīgi no Dieva!

Tā nebūt nav tikai luterāņiem raksturīga doma vai tradīcija. Arī pazīstamais reformātu teologs austrālietis Leons Moriss labprāt piekrīt, ka “visās pārējās vietās Jāņa evaņģēlijā, izteiciens piedzimt no jauna, vienmēr nozīmē piedzimt no augšienes”. Bībele nav rokasgrāmata, “ko un kā darīt”, bet gan rokasgrāmata par to, “ko Dievs ir izdarījis priekš tevis”!

TU ESI PIEDZIMIS NO JAUNA — NO DIEVA GRIBAS

Tad nu reiz pietiek mēģināt nopelnus “piedzimšanā no jauna” piešķirt cilvēkam pašam. Kad nākamo reizi liecināsiet par savu ticību, neplātieties ar to, ko jūs esat izdarījis. Vienkārši pazemīgi atzīstiet, ko Dievs Kristū ir izdarījis priekš jums. Kā Bībelē teikts: “Jūs esat atdzimuši .. no dzīvā un paliekamā Dieva vārda” [1.Pēt.1:23]. Un vēl: “No Viņa [Dieva] jūs esat Kristū Jēzū, kas mums no Dieva ir dots par gudrību un taisnību, un svētdarīšanu, un pestīšanu. Tā kā ir rakstīts: kas lielās, lai lielās iekš Tā Kunga” [1.Kor.1:30–31].

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.