132. Kas ir grēks?


Pie žēlastības troņa

“Un šeit Es ar tevi sastapšos; no salīdzināšanas vāka virsas, no vietas starp abiem ķerubiem, kas atrodas virs liecības šķirsta, Es runāšu uz tevi visu, ko Es tev pavēlēšu priekš Israēla bērniem.” [2.Moz.25:22]

pie žēlastības troņa


Dievs mums ir devis īpašu vietu, par kuru vienmēr varam būt droši, ka Viņu tur sastapsim. Šī vieta ir salīdzināšanas vāks jeb žēlastības tronis.

Vecā Derība māca, kas ir salīdzināšanas vāks jeb žēlastības tronis. Tas bija Dieva derības šķirsta vāks, kur tika glabātas bauslības plāksnes. Reizi gadā, lielajā salīdzināšanas dienā, augstajam priesterim bija jāiet Jeruzālemes tempļa vissvētākajā vietā un ar upurjēra asinīm jāapslaka salīdzināšanas šķirsta vāks. Tur starp ķerubiern, kur tika izlietas asinis, bija sastapšanās vieta ar Dievu To Kungu.

Neviens cits vissvētākajā vietā nedrīkstēja ieiet, un tauta stāvēja ārpusē, gaidot upurēšanu. Cilvēki zināja, ka visu Israēla cilšu vārdi ir iegravēti uz augstā priestera svētku tērpa cēlakmeņiem. Un augstais priesteris stāvēja vissvētākajā vietā kā visas tautas pārstāvis, atzīdams tautas grēkus un ar upurasinīm slacīdams salīdzināšanas šķirsta vāku.

Tauta zināja – mēs visi esam ietverti augstā priestera upurī.

Bet kādu dienu visu cilvēku grēku izpirkšanai un salīdzināšanai tika pienests patiesais upuris. Šajā upurī Jēzus bija gan Augstais priesteris, gan upurējamais Jērs. Viņš pienesa pats Sevi par upuri mūsu vietā, un Golgātas krusts kļuva par salīdzināšanas vāku jeb žēlastības troni. Dievs pašu Jēzu darīja par žēlastības troni — caur ticību Viņa asinīm [Rom.3:25].

Jēzus kļuva par mūsu pārstāvi un vietnieku, visu paveikdams mūsu vietā. Viņš to izdarīja reizi par visām reizēm, lai tas nekad vairs nebūtu jāatkārto [Ebr.9:11-14].

Šie vārdi mums jāliek pie sirds: “Šeit Es ar tevi sastapšos,” saka Tas Kungs.

Ticībā tev droši jāpieķeras Jēzus krustam, kur Viņš dzēsa visu tavu grēka vainu. Tev ir jānāk un jāizsūdz viss, kas nospiež tavu sirdsapziņu, un Viņš tevi sastaps Evaņģēlija vārdos.

Nepūlies Viņu sastapt nekur citur! Varbūt tu gatavojies Viņu sastapt pie Sīnaja, pie Dieva bauslības kalna, – vai tu iedomājies, ka spēsi izpildīt Viņa prasības? Tā domādams, tu rūgti maldies, jo Bauslība tevi nolādēs kā nožēlojamu grēcinieku.

Nē, sastopi Viņu pie žēlastības troņa Golgātā, kur Jēzus tevi pieņems žēlastībā, ko Viņš dāvā ikvienam ticīgajam.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.