128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Pēdējā tiesa un Tiesnesis

Pēdējā tiesa, kā jau paši šie vārdi norāda, būs pēdējā jau iepriekš notikušo tiesu virknē (Rom.9:28).

Pēdējā tiesa un Tiesnesis

Kad Tas Kungs pasludinās savu spriedumu, tas nozīmē, ka tiks teikts pēdējais vārds par labo un ļauno, taisnību un netaisnību, godbijību un negodbijību. Cilvēce būs sasniegusi savu gala punktu. Neviens nedrīkstēs neko iebilst pret tiesneša lēmumu (Atkl.19:1-2). Taisnība svinēs pilnīgu uzvaru.

Tādējādi pēdējās tiesas rezultāts būs taisnīgā un mūžīgā Dieva slavēšana un pagodināšana. Viņš ir augstākais tiesnesis.

Taču Viņš ir Trīsvienīgs Dievs, un Viņam savā godībā ir labpaticies Trīsvienības vārdā nodot pēdējā sprieduma izpildīšanu Trīsvienības otrajai personai, kas ir gan Pestītājs, gan tiesnesis (Jņ.5:26-27; Ap.d.17:31).

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.