63. Kad mēs godājam vecākus?


Pāvils sniedz Bībeles kopsavilkumu

Bībelē ir sešdesmit sešas grāmatas, kopā ap trīsdesmit tūkstoši pantu. Daudzi cilvēki, kas vēlētos saprast Bībeli, ieraugot šo grāmatu, kurā ir turpat vai miljons vārdu, vienkārši nesaprot, ar ko sākt. Viņi jūtas apmulsuši. Viņi nezina, kā lai atrod Bībeles galveno jeb centrālo vēsti, ja tāda tur vispār ir!

Pāvils sniedz Bībeles kopsavilkumu


Te jums būs kāda laba ziņa. Apustulis Pāvils ir apkopojis Bībeles galveno vēsti. Dievs ir izmantojis apustuli Pāvilu, lai Vēstules romiešiem pirmajās četrās nodaļās sniegtu visu trīsdesmit deviņu Vecās Derības grāmatu mācības kopsavilkumu. Un pēc tam Dievs caur apustuli Pāvilu šos Vecās Derības rakstus sasaista kopā ar Jēzus sludināto mācību Jaunajā Derībā, liekot īpašu uzsvaru uz Viņa galveno mācību par Dieva vareno brīnumu – TAISNOŠANU.

DIEVS RUNĀ UZ JUMS

Izlasiet pirmās četras nodaļas no Vēstules romiešiem. Dievs šeit runā uz jums. Viņš iesāk ar to, kā cilvēki jau kopš pasaules radīšanas ir novērsušies no Dieva un Viņa patiesības (Rom.1:20-21). Cilvēki ir “kļuvuši tukšprātīgi savā domāšanā” (Rom.1:21) par to, kas ir Dievs un kā Viņš atklāj sevi un savu gribu. Dievs norāda, ka ir cilvēki, kuri “Dieva patiesību.. apmainījuši pret meliem”. Viņu grēka sekas ir tādas, ka Dievs tos ir nodevis “ačgārnai saprašanai” un “kaunpilnai kaislei”, tā ka “sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības ar pretdabiskām, tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru; vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas” (Rom.1:25-28).

PIESARGIETIES

Šāda veida bezdievīga dzīve vairumam cilvēku šķiet pretīga. Varbūt jūs zināmā mērā jūtaties apmierināts, ka jums nav nekāda sakara ar šāda veida bezdievību. Varbūt pats tādējādi jūtaties taisns un pareizs. Tomēr piesargieties! Dievs brīdina – ja jūtaties apmierināts, salīdzinot savu dzīvesveidu ar citiem, velns ir jūs piekrāpis. Var jau būt, ka jūs šobrīd nedegat seksuālā iekārē pret kādu sava dzimuma personu, tomēr Dievs apgalvo, ka jūs esat pret Viņu grēkojis daudzos citos veidos. “Tāpēc,” saka Dievs, “TU, KAS TIESĀ CITU, PATS ESI BEZ ATTAISNOJUMA: PAR KO TU TIESĀ CITU, PAR TO TU NOTIESĀ PATS SEVI” (Rom.2:1).

Dieva vērtējums ir ļoti skarbs. Tas, kurš vēlas norādīt uz citu nesvēto dzīvi, lai tādējādi sevi parādītu kā taisnu un krietnu Dieva priekšā, nolād pats sevi. Dievs saka Rom.3:10, ka bez izņēmuma “nav neviena taisna, it neviena”. Pat tiem Vecās Derības ļaudīm, kuri ticēja, ka ir izglābti ar Bauslības pildīšanu, ir jātur mute, jo arī viņi ir vainīgi Dieva priekšā (Rom.3:19). Kāpēc? Jo, kā mēs lasām Rom.3:20, pat ja kāds izpildītu pilnīgi visus baušļus, gan laicīgos, gan reliģiskos, ar Bauslības darbiem neviens cilvēks netiks nedz attaisnots, nedz padarīts svēts un šķīsts Dieva priekšā.

DIEVA BRĪNIŠĶĪGĀ VĒSTS JUMS!!

Šaušalīgajam pazudinošajam vērtējumam, kas jums pasludināts no paša Dieva mutes un kas nācis no pašas Dieva sirds, seko brīnišķīgākā vēsts, kādu jūs jebkad esat dzirdējis. – Dievam ir jauna un citāda “taisnība”, ko Viņš vēlas jums piešķirt caur Kristu. Tā ir nevainojamā taisnība, “Dieva taisnība”, ko jūs saņemat “ticībā uz Jēzu Kristu” (Rom.3:22).

Pateicieties Dievam, ka Viņš apustulim Pāvilam piešķīris spēju izveidot Dieva dzīvā vārda kopsavilkumu. Pateicieties Dievam, ka Viņš tik tieši un nepārprotami ir jūs brīdinājis no tā, ka uzskatīt sevi par labāku un taisnīgāku nekā citi cilvēki ir velna stiķis jūsu pievilšanai. Ik dienas pateicieties Dievam par to, ka Viņš Kristus nevainojamo taisnību pasludina par jūsējo. Dziediet aiz prieka un sakiet Dievam: “Lai mana mute gavilēdama daudzina TAVU TAISNĪGUMU” (Ps.51:16).

Visbeidzot, pielieciet pie sienas vai nolieciet uz sava galda vai pie gultas šos brīnišķīgos vārdus, ko Dievs jums pasludina caur apustuli Pāvilu. Iegaumējiet tos, citējiet un dziediet tos:

“Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu.., un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no Bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:7-9).

    Mīļais Kungs, es Tev pateicos, ka esi izmantojis Pāvilu, lai Bībeles galvenā vēsts tiktu apkopota. Satriec manu paštaisnību ar savu Bauslību. Pacel mani un dziedini ar sava Evaņģēlija spēku dzīvu darošajās Kristus asinīs. Pasargi mani no tā, ka raugos uz citu grēkiem, lai savās acīs dižotos. Tev pateicos, ka Tu mani, grēcinieku, pasludini par “taisnu un šķīstu” Tavās acīs. Paldies, ka Kristus taisnīgumu Tu pasludini par manējo. Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.