71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?


Paturēt Jēzu

Mūsu vienīgais mierinājums ir tas, ka ticam Jēzum Kristum.

Paturēt Jēzu

Bieži esmu bijis tik tuvu nāvei, ka man šķitis – šai pašā brīdī būs jāmirst; jo es esmu mācījis un apliecinājis Kristus vārdu ļaunās pasaules priekšā.

Tomēr Viņš ik reizi mani atkal ir žēlīgi mierinājis un darījis dzīvu. Tādēļ veltīsim visas pūles, lai tikai varētu paturēt Viņu, – tad mums neko nekaitēs tas, ka velns ir tik ļauns un viltīgs, pasaule – tik aplama un neganta. Lai kas ar mani notiktu, es gribu palikt pie mīļā Kunga Kristus. Viņa vārdā es esmu kristīts un nezinu neko citu kā vien to, ko Viņš man ir mācījis.

Tomēr tā ir ļoti liela un grūta prasme, kas saistīta ar dažādiem pārbaudījumiem un pieredzi, kura ir nepieciešama, lai spētu no visas sirds saukt Kristu par savu Kungu un Dievu, kas izglābj no nāves, – kā Ps.68 sacīts. No šī Vārda un paļāvības es – ja Dievs dos – nekad nevienam neļaušu aizraut sevi projām.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.