228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?


Patiess svētums

Tavi vārdi ir patiesība. [Jņ.17:17]

Patiess svētums

Vai vēlies droši un pārliecināti zināt, kas ir patiess un īsts svētums, lai to atšķirtu no citiem? Tad raugies vienīgi uz Vārdu un neļauj nekam sevi maldināt. Jo Vārds ir kritērijs, lai patiesu svētumu izšķirtu un atrastu, vēl vairāk, Vārds pats par sevi ir tas, kas dara svētu.

Viss, kas nav Vārds, vai nav ar Vārdu apstiprināts, nav svētums, bet gan viltus, lāsti, izlaidība un tukšība.

Mums jāklausās Vārds vienīgi no Kristus. Kas dzird un tic Viņa vārdam, tam patiesi ir Dieva patiesība, kas dara svētu, bez liekulības teātra.

Ja tu tici Viņa Vārdam, tad tu nepieķersies sava prāta un paša gudrības cerībai un drošībai, nedz arī saviem spēkiem un darbiem.

Neliekuļota pazemība vienmēr seko neliekuļotai ticībai. Patiesa pacietība un brāļu mīlestība vienmēr seko patiesai pazemībai. Tu pazīsi koku pēc tā augļiem, un tāpat tos, kuri tur Kristus Vārdu.

Patiess svētums nav nekas cits, kā patiesa ticība Kristus Vārdam, ko visupirms Tēvs nepiespiesti dāvā, un, no kā nāk visi labie augļi.

Mēs atklāti un brīvi visas pasaules priekšā, un visiem velniem un sektantiem apliecinām, ka nav dzīves, labu darbu, garīgu un cildenu pārdomu, nedz arī kāda nodošanās ar pašpiespiešanos, kas darītu cilvēkus par svētiem. Šajā pasaulē mūsos nav nekā tāda, no kā varētu attīstīties svētums.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.