203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?


Pārcelties uz labāku vietu

Ja jums jūsu īpašumu zeme šķiet nešķīsta esam, tad nāciet pāri uz Tā Kunga īpašumu zemi, kur atrodas Tā Kunga mājoklis, un tad iegūstiet īpašumu mūsu vidū. Bet nesacelieties pret To Kungu un nepadariet arī mūs par saviem pretiniekiem, tagad sev uzceldami atsevišķu altāri līdzās Tā Kunga, mūsu Dieva, altārim. (Joz.22:19)

Pārcelties uz labāku vietu

Pagodiniet Dievu ar savu miesu! Jūs esat dārgi atpirkti. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?

Sargaities no netiklības! Kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. Jeb vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to? Ir sacīts (1.Kor. 6:16 ) tie abi būs viena miesa.

Nepievilieties! Vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.

Redzi te ir tā skaidrība un patiesība: – par mums ir upurēts Kristus, lai mūsu gars tiktu izglābts Tā Kunga dienā. Klausi, un dzirdi, ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus Vārdā.

Tā nu tas ir, ka netikļi, elku kalpi, laulības pārkāpēji, pederasti, pedofīli, zagļi, mantrauši, dzērāji, zaimotāji un laupītāji neiemantos Dieva valstību.

Kā mēs to varam zināt? …Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? …Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Izmetiet ārā ļauno no sava vidus! Tādēļ bīsties pat biedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs (ar tādu mums nebūs kopā pat ne ēst).

Taču, nesapņosim, ka būtu iespējams no ļaunuma un netikumības un pasaules nošķirties laicīgā veidā. Tā mēs drīzāk paši paliksim par elku kalpiem. Kas mums bēdas gar to pasauli? Tos, kas ārā, Dievs jau tāpat sodīs. Pamācīsim tikai tos, kas vēl ir pie mums; tikai tos, kas nemūk no pārmācības; tikai tos, kas grib nākt un palikt ticībā (Ec.3:19; Tit.3:10).

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.