32. Kas ir ļauna vēlēšana?


Par vēlu nožēlot

Cik šausmīgi! – Tā Pastarās tiesas dienā jutīsies miljoniem cilvēku! Jēzus ir teicis: “Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā” (Mt.7:21). Šeit attēlots cilvēks dziļā nožēlā un šausmās, kad viņš ir aptvēris, ka viņam liegta ieeja debesīs. Mikelandželo šo Jēzus mācību uzskatījis par tik nozīmīgu, ka iekļāvis to varenajā Pastarās tiesas ainā Siksta kapelā.

Šis cilvēks acīmredzami apzinās, ka viņa liktenis mūžībā varētu būt bijis savādāks. Bet tāpēc, ka nav gribējis paklausīt Jēzus mīlestības pilnajiem vārdiem, šis cilvēks ir sevi nolādējis uz mūžīgiem laikiem nonākt ellē un būt šķirtam no Dieva klātbūtnes. Viena lieta ir, ja kāds cits tevi nolād, taču tūkstoškārt ļaunāk ir tad, ja tu pats sevi esi nolādējis!

SAGATAVOJIETIES GAIDĀMAJAM TRIECIENAM!

Mūsdienās daudzi no sirds tic, ka pietiek tikai kaut ko zināt par Jēzu, piemēram, kas Viņš tāds bija, lai tādējādi būtu nopelnīta ieiešana debesīs. Cik gan satriekti būs šie ļaudis, jo īpaši tad, kad viņi sapratīs, ka pašu neticība ir viņus nolādējusi!

Sekojošā līdzība palīdzēs jums labāk izprast šo skarbo Bībeles mācību.

Neatkarīgi no tā, kādā valstī jūs dzīvojat, jūs droši vien savas valsts vadītāju tik bieži redzat televizorā, ka jums varētu likties, ka viņu labi pazīstat. Pieņemsim, ka ierodoties galvaspilsētā jums rodas iespēja apmeklēt arī valsts vadītāja rezidenci. Jūsu apmeklējuma laikā valsts vadītājs iznāk ārā un sasveicinās ar visiem jūsu grupā. Un savukārt ikviens no jums, arī jūs pats varat pasacīt: “Sveicināts, kancler,” vai “sveicināts, prezidenta kungs”. Šī sirsnīgā apsveicināšanās varētu likt jums justies tā, it kā jūsu prezidents vai kanclers jūs pazītu, nu vismaz mazliet.

Pēc īsa brīža jūsu valsts galva iedams cauri pūlim uzaicina dažus apmeklētājus ienākt rezidencē un pusdienot kopā ar viņu. Bet jūs netiekat ielūgts. Jūs esat satriekts. Jūs izsaucaties: “Es nesaprotu! Man likās, es taču jūs tik labi pazīstu. Kāpēc jūs neuzaicinājāt mani?” Un viņš jums atbild: “Ne katram, kurš saka: “Prezidenta kungs,” vai “kancler”, ir atļauts ienākt manā namā, bet vienīgi tiem, kuri jau iepriekš uzturējuši ar mani attiecības bieži sarunājoties ar mani pa telefonu, uzmanīgi ieklausoties manis sacītajā un regulāri ieturot ar mani maltīti.”

TIKAI ZINĀŠANA PAR JĒZU NEGLĀBJ NO LĀSTA!

Šis stāsts rāda, ka neviens netiks izglābts tikai tāpēc vien, ka viņš kaut ko zina par Jēzu. Izcili Bībeles pētnieki nav automātiski ieguvuši pestīšanu tāpēc vien, ka viņi zina ļoti daudz par Bībeli un par Jēzu. Pastarajā dienā Jēzus aicinās debesīs vienīgi tos, kuri regulāri sarunājušies ar Viņu lūgšanās, regulāri uzklausījuši Viņa vārdus sprediķos un Bībeles stundās un regulāri mielojušies pie Viņa galda, saņemot Viņa miesu un asinis, kas šķīsta no grēka. Un kaut arī daudzi citi tad sacītu: “Es taču Tevi pazīstu!”, Jēzus tiem atbildēs: “Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no manis” (Mt.7:23).

Cik liels trieciens Pastarajā dienā tas būs miljoniem cilvēku, kuri uzskatījuši, ka viņiem nodrošināta glābšana tāpēc vien, ka viņi zina par Jēzu, un varbūt pat ir daudz par Viņu domājuši. “Ne ikkatrs,” uzver Jēzus, “kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.” Un kāds tad ir jūsu debesu Tēva prāts? Bībele vēsta, ka reiz pie Jēzus pienāca daži cilvēki un vaicāja: “”Ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem?” Jēzus atbildēja viņiem: “Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis”" (Jņ.6:28-29).

Dieva ar savu vārdu, Kristību un Svēto Vakarēdienu rada un veido jūsos ticību. Kad nu Dievs jums ir devis ticību, jūs varat pavisam droši paļauties uz to, ka tad, kad Tiesas dienā Jēzus panāksies uz priekšu un aicinās visus ticīgos savā debesu namā uz mūžiem turēt ar Viņu mielastu, jūs būsit starp aicinātajiem.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.