117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?


Par gavēni

Vai tāda gavēšana lai Man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos – vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas Tam Kungam patīk? [Jes.58:5]

uzzini par gavēni

Ikreiz, kad pienāk kārtējais gavēnis, atskan jautājums: “Ko un kā darīt gavēnī?”

Viens gūst motivāciju īstenot sen atlikto diētu, kāds atsakās no gaļas, cits atliek olas un piena produktus līdz Lieldienām. Baznīcas mūsdienās īpaši neiejaucas cilvēka privātajā dzīvē, un nekādus īpašus priekšrakstus attiecībā uz ēdienu neizvirza, bet aicina pievērsties Dieva Vārdam un Sakramentiem. Tas nozīmē, ka kristieši tiek aicināti uz grēku nožēlošanu izvērtējot sevi Dieva baušļu gaismā, un atzīt, ka mūsu grēki tiek piedoti nevis mūsu dēļ, nevis tāpēc, ka Dievs nevar nepiedot, bet tādēļ, ka Jēzus Kristus, mūsu Glābējs, cieta un, pielīdzināts ļaundariem, izlēja Savas asinis pie krusta Golgātā par mūsu grēkiem un mūsu dēļ. Tādēļ baznīcas aicina studēt Bībeli, pārdomāt Kristības nozīmi dzīvē, un saņemt grēku piedošanu un Svēto Vakarēdienu.

Svētie Raksti vēsta, ka gavēnis netiek darīts pats par sevi, bet tas, kā grēknožēlas apliecinājums, tiek veikts, lai atgrieztos pie Dieva. Gavēņa laika tiek piesaukts Dievs, atlikti citi darbi (3.Moz.16), ikdienas apģērba vietā apvelk sēru drēbes, ierastā komforta vietā sēž pelnos (Jes.58), atturas no ēdiena (2.Sam.12; Ps.109) un dzimumattiecībām (Dan.6). Protams, ne šāda gavēšana neatgriež pie Dieva, bet Dieva Vārds, kam gavēņa laikā pievēršas gavētājs.

Līdz ar to svarīgāk ir jautāt nevis “ko un kā darīt”, bet “kāpēc jāgavē?” Kam tas vajadzīgs? Man? Dievam? Tuvākajam? Baznīcai? Sabiedrībai?

Dieva Vārds paskaidro, ka gavēšana nav publiska lieta. Gavēšana var būt kolektīva, bet tā nav publiska.”Kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu,
ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.”" (Mt.6:17-18) Jāgavē ir nevis tādēļ, ka gavēšana būtu Dievam tīkama, man patīkama un labs darbs, ar kuru es saņemu salīdzināšanos ar Dievu vai iemantoju Kristus nopelnus. Nē! Nevis pati gavēšana ir labums, bet tās ieguvums – grēku piedošana. Salīdzināšanās ar Dievu nav mūsu darbs, bet Kristus darbs. Pēc grēksūdzēs Tēvs tev atmaksās ar sirdsapziņas mieru un prieku, ko dāvā visu grēku piedošanas saņemšana mīļā Kristus dēļ.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.