278. Ko Svētajā Lūgšanā Kungs Kristus māca mums ar vārdiem "mūsu maize"?


Par drošu vietu Debesu valstībā

“Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā. Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā.” [Lk.13:28-29]

Par drošu vietu Debesu valstībā


Sērens Kirkegors raksta, ka īsta apgrēcība pret kristīgo ticību ir izturēties pret baznīcu un kristietību kā pret pašsaprotamu. Tas ir ļoti precīzs novērojums, un tāda ir lasīto vārdu jēga.

Daļa cilvēku jutās pārliecināti un uzskatīja, ka viņu attiecības ar Dievu ir pilnībā sakārtotas. Viņi pazina Jēzu, daudzkārt bija Viņu klausījušies, redzējuši Viņa darbus un nemaz nešaubījās, ka iemantos mūžīgo dzīvību. Viņi vēl tikai vēlējās uzzināt – vai to, kas nonāks debesīs, ir daudz vai maz? Šiem cilvēkiem šķita, ka tādu nebūs daudz, bet par sevi gan viņi jutās pietiekami droši un pārliecināti.

Jēzus saka: tad arī klausies! Kādu dienu jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu sēžam pie galda Dieva valstībā. Tur būs visi pravieši un visi izglābtie, un viņu vidū būs ļaudis no visiem zemes nostūriem, kas nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem, tomēr jūs viņu vidū nebūsit.

Šī vēsts israēliešiem bija nepieņemama, jo tie bija pilnīgi pārliecināti par drošu vietu Debesu valstībā. Viņi nespēja saprast, kāpēc Jēzus solīja Valstību pagāniem, proti – ļaudīm no visiem zemes nostūriem.

Šajos Rakstu vārdos ir pateikts kas būtisks, un mums, kristiešiem, tas jāpatur prātā. Iespējams, ka esam aktīvi piedalījušies baznīcas darbā. Iespējams, ka mums bijuši kādi iemīļoti darbi, kurus pašaizliedzīgi esam pildījuši. Citi uz mums paļāvās, un mēs par sevi bijām pārliecināti.

Bet jautājums arvien ir tāds: vai tu patiesi esi atgriezies un dzīvo kopībā ar Dievu?

Šis jautājums nekad nedrīkst pamest mūsu sirdi un prātu.

Debesu valstībā tiks sapulcināti visi, kas ticējuši Jēzum un dzīvojuši ar Viņu kopībā. Jēzus atklāj, ka šādu cilvēku būs daudz, par ko varam augsti slavēt un godāt Viņa svēto vārdu!

Kaut arī mēs – gan tu, gan es – tajā lielajā dienā būtu viņu vidū!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.