128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Palikt nelokamam

Tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? [Gal.4:9]

Palikt nelokamam


Tā ir bīstama lieta – kad patiesu kristiešu vidū rodas pārpratumi, nevienprātība un šķelšanās, kas maldina viņu sirdsapziņu un nemanot ved projām no žēlastības Gara, pievēršot ārējām lietām un darbiem.

Te ir īpaši svarīgi saglabāt modrību.

Tad nu gribu jūs uzticīgi pamācīt un brīdināt, lai jūs esat piesardzīgi un neatkāpjaties no vienīgā un svarīgākā jautājuma: kas ir tas, kas dara cilvēku par kristieti?

Nekādā ziņā nepieļaujiet, lai kāds cits jautājums kļūtu līdzvērtīgs šim. Ja kāds mēģina iegalvot ko citu, sakiet viņam tā: “Mīļais, vai tās ir lietas, kuras dara tevi par kristieti?”

Ja ne, tad neļaujiet, lai viņa domas kļūst noteicošas, nepievērsiet tām lielu uzmanību. Bet, ja kāds ir pārāk vājš, lai spētu tā rīkoties, tam jānogaida, līdz kļūs skaidrs, ko par šo lietu domājam mēs un citi.

Es, paldies Dievam, līdz šim galvenajās lietās esmu spriedis labi un pareizi, un, kas saka ko citu, tas nevar būt labs gars; es ceru, ka arī ārējās lietās (ar kurām šādi pravieši vienmēr plātās) nebūšu kļūdījies.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.