323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?


Paļaujies ne uz sevi, bet uz Dieva žēlastību

Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans tiesnesis ir Tas Kungs. (1.Kor.4:4)

Paļaujies ne uz sevi, bet uz Dieva žēlastību


Lai cik taisna, svēta, nevainīga, Dievam tīkama būtu tava cīņa, tomēr ir nepieciešams, lai tu to pārdomātu bijībā un pazemībā, arvien bīdamies no Dieva tiesas un paļaudamies ne uz sevi, bet vienīgi uz Dieva žēlastību.

Jūda Makabejietis tika nonāvēts savā ļoti taisnīgajā karā, tāpat arī vēl daudzi citi ir gājuši bojā, darīdami tādas lietas un darbus, kas bija ļoti labi un slavējami – kā par Israēla bērniem varam lasīt Soģu grāmatas 20. nodaļā; tie gāja bojā vienīgi tādēļ, ka zaudēja bijību Dieva priekšā, paļaudamies uz savas cīņas taisnīgumu, nevis uz Dieva žēlastību.

Pāvils Vēstulē korintiešiem saka: “Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans tiesnesis ir Tas Kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva.” (1.Kor.4:4-5)

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.