301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?Arestēti vajāšanās cietušie kristieši

Policija aizturējusi koptu kristiešu ģimenes un likusi tiem noliegt to, ka notikuši uzbrukumi viņu mājām pret kristiešiem vērstajos huligāniskajos aktos.

Lasīt tālāk »Jaunava stāvoklī

“Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu.” [Lk.1:31-32]

Jaunava stāvoklī

Lasīt tālāk »


Paul Gerhardt: Iet lēnprātīgais Dieva Jērs

Iet lēnprātīgais Dieva Jērs, Kas Tēva prātu zina,
Tam uzlikts mūsu grēku mērs, Kas viņam jālīdzina.
Viņš iet, līdz spēki izsīkt sāk, Klāj sviedri To un gurdums nāk,
Kad nāves brīdis klātu. Tur mocīts, zaimots, nopulgots,
Un pat pie krusta pienaglots, Viņš cieš ar labu prātu.

Lasīt tālāk »


Klosteri izkonkurē viesnīcas

Atpūta pareizticīgo klosteros ir ļoti populārs veids kā Rumānijā pavada svētkus. Īpaši pieprasīti ir klosteri, kas atrodas tūristu reģionos, tādos kā Melnās jūras krastā.

Lasīt tālāk »


Atturības sprediķis

Kāds puritāniski noskaņots mācītājs, savā ļoti asā un dedzīgā atturības sprediķa beigās sacīja: “Ja man būtu viss alus, kas vien ir pasaulē, es to ņemtu un izlietu upē.”

Atturības sprediķis

Lasīt tālāk »