232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?Sprediķis ceturtajā svētdiena pēc Kristus augšāmcelšanās svētkiem

Tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej? Bet, klausoties Manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku – jo tie netic Man. Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. [Jņ.16:5–15]

Lasīt tālāk »Philipp Friedrich Hiller: Man žēlastība notikusi

Man žēlastība notikusi,
Kas pārsniedz visu padomu,
Tā brīnišķīgi izglābusi
Ir mani, grēkos kritušu!
To pazemībā atdzīstu
Un žēlastību slavēju!

Lasīt tālāk »


Kliedē baumas

Krievijas Pareizticīgo baznīcas patriarhs Aleksijs II trešdien pirmo reizi pēc Šveicē veiktajām medicīniskajām pārbaudēm parādījās sabiedrībā un pavēstīja, ka baumas par viņa nāvi izplata viņa pretinieki.

Lasīt tālāk »


Pāvesta pilsētas 4.sērija: Slazdā

Skatieties arī Pāvesta pilsētas 3.sēriju: Lielā cīņa

Lasīt tālāk »


Dziedināšanas cena


Es priecājos, ka esi dziedināts, jo man ir nepieciešami palīgi jumta labošanā.

Lasīt tālāk »