123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Šķīstīšanās trauks ar parakstu “Mozus”

Pētnieki atraduši bronzas laikmeta trauku, uz kura redzama zīmīga mākslinieciska kolāža ar attēliem un uzrakstiem senebreju valodā. Šķīstīšanās trauki bija daļa no senās upurēšanas sistēmas. Parakstu uz trauka mākslinieks veidojis ar lielu izsmalcinātību, tomēr skaidri un salasāmi: משה [MoSHeH]

Šķīstīšanās trauks ar parakstu Mozus

Lasīt tālāk »Pilnīgi atklāti Nr.5 [1.daļa]

« Lasi Pilnīgi atklāti Nr.1

Pēdējo rakstu Pilnīgi atklāti sērijā publicēsim divās daļās. Šodien būs Ievads un Kalpošanas amats, nākamaja nedēļā Baznīca un Kopsavilkums.

Vēlos vēlreiz uzsvērt, mīļais lasītāj, ka sērijas “Pilnīgi atklāti” raksti tapa laikā, kad bijām LELB. Šis raksts tapa līdz 2006.gada 28.jūnijam, kad Roberto un gviclo pārtrauca sadraudzību svētajās lietās ar LELB, un tika rakstīts sekojot Lutera akadēmijas mācību spēku aicinājumam.

Lasīt tālāk »


Александр Пушкин: К ***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Lasīt tālāk »


Ārsti uzsver garīguma nozīmi

Vairāk nekā puse no visiem ASV ārstiem uzskata, ka reliģijai un garīgumam ir lielāka vai mazāka ietekme uz veselību.

Lasīt tālāk »


Kristība – pārpratumi un īstenība

Vai Dievs dara ko īpašu ar Kristības palīdzību? Gadsimtu gaitā miljoniem kristiešu ir teikuši: “Jā, Dievs darbojas caur kristību ūdeni, ne tikai dodot savas žēlastības zīmi un zīmogu, bet patiešām kristāmajam piešķirot savu atjaunojošo Garu”. Citi, kas ir ļāvuši savai Kristības izpratnei vadīties no cilvēciskā saprāta un acīmredzamā, tomēr uzskata, ka Kristība ir tikai cilvēka atbilde uz jau saņemto Dieva žēlastību.

Kristība - pārpratumi un īstenība

Lasīt tālāk »