308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?Pāvesta pilsētas 5.sērija: Apsēsts

Skatieties arī Pāvesta pilsētas 4.sēriju: Slazdā

Lasīt tālāk »Kurš labāks?

Baptistu sludinātājs, Romas katoļu priesteris un luterāņu mācītājs strīdējās par to, kurai konfesijai Jēzus pievienotos, ja Viņš mūsdienās dzīvotu pasaulē.

Kurš labāks?

Lasīt tālāk »


Lidostā “Rīga” atklāta jaunu kapelu

Ceturtdien, 10.maijā, VAS starptautiskajā lidostā “Rīga” ar dievkalpojumu un iesvētīšanu tika atklāta jauna ekumēniskā kapela.

Lasīt tālāk »


Ticības apliecība un apliecināšana [1.daļa]

Ticīgo pulks nav redzams; baznīca ir ticīgo pulks; tāpēc baznīca nav redzama…Izteiktajā ticības apliecībā baznīca kļūst redzama, apliecinājumā tā kļūst pazīstama [Propter confessionem coetus ecclesiae est visibilis…Ex confessione cognoscitur ecclesia], saskaņā ar apustuļa Pāvila teikto: “Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību – pestīšana” [Rom.10:10]. Tā raksta doktors Mārtiņš Luters.

Lasīt tālāk »


Neparastākās baznīcas

Cilvēka miesīgais prāts allaž ir pārpratis Dieva vārdu, tā arī šajā gadījumā: domādami, ka uzceļot grandiozas baznīcēkas, tiks atvēlēta vieta svētuma virs zemes. Taču katrs septiņgadīgs bērns, paldies Dievam, zina, kas ir baznīca: proti, svēti ticīgie – avis, kuras dzird sava Gana balsi. Jo tā lūdz bērni: “Es ticu uz svētu kristīgu baznīcu.” Šis svētums pastāv Dieva vārdos un īstā ticībā.

neparastākās baznīcas

Lasīt tālāk »