139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?Aicina būt piesardzīgiem internetā

e-BANZICA atbalsta valdības pūles pasargāt jauniešus no vairāk vai mazāk pamatotām briesmas internetā, un cer, ka tiks iesākta jēgpilna jauniešu, vecāku un pedagogu apmācība.

Lasīt tālāk »Mācība par Jaunavu Mariju [1.daļa]

“No kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis?” [Lk.1:43]

Apskata mērķis ir turpinājumos aplūkot mācību par Jaunavu Mariju Latvijas pareizticīgajā [LPB] un Latvijas Romas katoļu [LRKB] baznīcās – kas ir kopīgs, kas atšķirīgs.

Jautājums ir aktuāls tā iemesla dēļ, ka gan LPB, gan LRKB, diemžēl, ir vērojamas nebibliksas prakses un uzskati mācībā par Jaunavu Mariju, Mūsu Kunga un Pestītāja māti. Šie maldi var būt par apgrūtinājumu sirdsapziņai ticīgajam, kas vēlas turēties pie skaidras Svēto Rakstu mācības. Tādēļ aplūkosim, cik tālu baznīcas ir attīstījušas minēto mācību, un kas ir to atziņas avots? Kā izpaužas nebibliskās prakses, un kādas ir to sekas?

Lasīt tālāk »


Imants Ziedonis: Korķa dziesma

Es esmu tikai joka pēc
Šai pudeļkaklā zaļā
Jo šķidrums kas tur iekšā ir
Tas tik un tā tiks vaļā

Lasīt tālāk »


Jaunais miljonāru saraksts

Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas 2006.gadā saņēmušas 8,2 miljonu latu ziedojumus, no kuriem lielāko daļu – 3,57 miljonus latu – ziedojuši anonīmie ziedotāji un dāvinātāji, informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) komunikāciju nodaļā.

Lasīt tālāk »


Kunga žēlastības svētdienā

ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, – un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam nerūp. ES ESMU labais gans; Es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā Tēvs pazīst mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās man jāatved; arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans. [Jņ.10:11-16]

Lasīt tālāk »