354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?Ārsti uzsver garīguma nozīmi

Vairāk nekā puse no visiem ASV ārstiem uzskata, ka reliģijai un garīgumam ir lielāka vai mazāka ietekme uz veselību.

Lasīt tālāk »Kristība – pārpratumi un īstenība

Vai Dievs dara ko īpašu ar Kristības palīdzību? Gadsimtu gaitā miljoniem kristiešu ir teikuši: “Jā, Dievs darbojas caur kristību ūdeni, ne tikai dodot savas žēlastības zīmi un zīmogu, bet patiešām kristāmajam piešķirot savu atjaunojošo Garu”. Citi, kas ir ļāvuši savai Kristības izpratnei vadīties no cilvēciskā saprāta un acīmredzamā, tomēr uzskata, ka Kristība ir tikai cilvēka atbilde uz jau saņemto Dieva žēlastību.

Kristība - pārpratumi un īstenība

Lasīt tālāk »


w(hat)w(ould)w(ear).jesus.com

Lasīt tālāk »


Vienkārši kristietība

Ir izdota grāmata tieši tavam grāmatu plauktam. Protams, ne tādēļ, lai krātu uz to putekļus, bet lai to lasītu, pārdomātu un pārlasītu arvien no jauna.

Šī grāmata nav sarežģīta, bet pavisam vienkārša grāmata par kristietību – “Vienkārši kristietība” ['"Mere Christianity"]. Tieši šī, un nekāda cita iemesla dēļ, grāmata ir viens no slavenākajiem kristietības aizstāvja un skaidrotāja Klaiva Steipla Lūisa [Clive Staples Lewis] lolojumiem, kur rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem strīdos ar prātu un pasauli.

Lasīt tālāk »


Kā atņemt bērnam konfekti?

“Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā.” Bet viņa sacīja: “Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.” [Mt.15:26-27]

Kā atņemt bērnam konfekti?

Lasīt tālāk »