262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?Pāvesta pilsētas 9.sērija: Dienas ceļojums

Skatieties arī 8.sēriju

Lasīt tālāk »Gatavošanās plūdiem


Noā, ar zivīm viss būs kārtībā!

Lasīt tālāk »


Vācijas baznīcas dienas

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, no sestā līdz desmitajam jūnijam Ķelnē notiek 31.Vācijas baznīcas dienas [Deutsche Kirchentag].

Lasīt tālāk »


Baznīcas pazīmes un kristīgā atbildība [1.daļa]

Kāpēc baznīcai ir vajadzīgas pazīmes un kādas tās ir?

Attiecinot to uz Kristu un draudzi, Pāvils saka: “Šis noslēpums ir liels” [Ef.5:32]. Mārtiņš Luters komentē: “..tas ir liels noslēpums, kas ticībā aptverams. Tas nav redzams un taustāms, tāpēc tas ir sakraments, kaut kas slepens, neredzams, apslēpts.”[1]

Lasīt tālāk »


Neliela instrukcija

Ja ir gadījies sabūt Briselē otrajā vai ceturtajā mēneša svētdienā, un ir vēlme apmeklēt ar Misūri sinodes luterāņu baznīcu saistītu draudzi, kurā dievkalpojumi notiek angļu mēlē, tad kāda e-briselējieša laipni iesūtītā informācija būs ļoti noderīga.

Lasīt tālāk »