109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?Iesvētīts riteņbraucēju celiņš

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Ziemeļvācijā iesvētīts pirmais Romas katoļu un luterāņu baznīcu ierīkotais velotūrisma celiņš.

Lasīt tālāk »Vai tikai sadraudzības mācība var šķirt?

Reflektēt par šo tēmu autoru pamudināja Pāvila Brūvera teiktais LELB mājas lapas forumā: “Mūs [LELB un KLB] šķir tikai sadraudzības mācība.”

Lasīt tālāk »


Kristietis līgo

Naktis paliek arvien īsākas un gaišākas. Ar lielu sparu tuvojas saulgrieži – tas ir brīdis, kad lielākā daļa latviešu svin Līgo/Jāņu svētkus.

Lasīt tālāk »


Bībelei uzticīgie

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, pēc piecu mēnešu ilgiem restaurācijas darbiem Stokholmā tika atklāta Rozeniusa baznīca.

Lasīt tālāk »


Pirmā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis.. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts.. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā! Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars – ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. [Lk.16:19-31]

Lasīt tālāk »