269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu "debesīs"?Kolumbijas kristieši

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, izmaiņas skārušas pāvestiešu baznīcu Kolumbijā. Kādu laiku tā bija šajā zemē noteicošā, bet pēdējā laikā aktivizējušās evaņģēliskās un protestantu draudzes, kamēr papistu draudzes zaudē locekļus.

Lasīt tālāk »Uzvarētā pasaule

“Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To Es jums līdzībās esmu runājis; nāk stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūgsit Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva.” Mācekļi Viņam saka: “Redzi, tagad Tu runā tieši un ne vairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka Tu zini visu un Tev nav vajadzīgs, lai kāds Tevi jautātu; tāpēc mēs ticam, ka Tu no Dieva esi nācis.” [Jņ.16:23-30]

Lasīt tālāk »


Christian Ludwig Scheidt: No žēlastības pestīts kļūšu

No žēlastības pestīts kļūšu! Sirds, vai to ticēt nevari?
No visām bailēm svabads būšu, Jo svētie raksti patiesi,
Un viņos Dievs ir solījis No žēlastības debesis.

Lasīt tālāk »


Krāpšanas afēra ar Pestītāja statuju

Brazīlijas armijas spēki pārņēmuši kontroli pār pieeju Riodeženeiro slavenajai Kristus Pestītāja statujai pēc milzīgas krāpšanās afēras atklāšanas.

Lasīt tālāk »


Pāvesta pilsētas 5.sērija: Apsēsts

Skatieties arī Pāvesta pilsētas 4.sēriju: Slazdā

Lasīt tālāk »